Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

No 23.03.2020. mācību darbs notiks attālināti saskaņā direktores apstiprinātu mācību stundu sarakstu.

Stundu saraksts tiks  ievadīts e-klasē skolēnu dienasgrāmatā.
Skolēniem par  attālinātām mācībām

1. Sākot no 23.marta, katru darba dienu līdz plkst.9.00 e-klases pastā saņemsi darba uzdevumus mācību stundām un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus.
2
. Veiktos darbus iesūtīsi skolotājam ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas plkst. 19.00.
3. Ja nebūsi izpildījis attiecīgajā dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Taviem vecākiem.
4. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) sazinies ar priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko rīcību!
5. Ja darbu būsi veicis nepareizi, skolotājs ar Tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem.
6. Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
7. Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!


Vecākiem  par attālinātām mācībām
1. Lūdzu, sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā! Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos! 
2. Ja Jūsu bērns nebūs izpildījis attiecīgajā dienā plānotos darbus un skolotājs nebūs saņēmis informāciju par neizpildīto darbu iemesliem, tad klases audzinātājs sazināsies ar Jums.
3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta un datora problēmas u.c.), lūdzu, informējiet klases audzinātāju!
4. Lai Jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri Jūsu bērnam tiks sūtīti e-klasē , sākot no 23.marta plkst.9.00!
5. 2020.gada 19.martā notika videodiskusija vecākiem ar izglītības un zinātnes ministri attālinātā mācību procesa īstenošanai. Video diskusijā izskanēja būtiski ieteikumi vecākiem. Video diskusija pieejama: https://ej.uz/izm-vecakiem 
6. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas!
7. Ceram uz sapratni un veiksmīgu sadarbību!
Neskaidros jautājumos lūdzam sazināties ar klases audzinātāju vai skolas administrāciju!

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi