Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods 1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks - 40 stundas nedēļā, atalgojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:
* nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un pamatuzdevumu izpildi;
* nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
* nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
* nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
* sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
* dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;
* veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītos dokumentus;
* vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;
* veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
* organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un amata pienākumu aprakstu.

Pieteikumus iesniegt no 24.aprīļa līdz 12.maijam (ieskaitot) plkst. 17:00.


Pieteikumus var iesniegt:
* personīgi, slēgtā aploksnē Neretas novada pašvaldības Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā, ar norādi “Konkursam uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu” (iepriekš sazinoties pa tālr. 65176166),
* nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ar norādi “Konkursam uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu”,
* pa pastu: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, ar norādi “Konkursam uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu”.
Tālrunis uzziņām: Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs – Arvīds Kviesis, tālrunis: 26345400
Pretendentiem jāiesniedz dokumenti saskaņā ar konkursa nolikumā prasīto.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties www.neretasnovads.lv un www.neretasskola.lv.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām ISR: datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Nolikums šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi