Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.


Direktore Laima Grebska šīs klases vidusskolas ceļu raksturoja kā bedrainu, taču pārbaudījumi izturēti, un visi saņem atestātus. Laimai Grebskai šis izlaidums arī bija īpašs, jo tas bija beidzamais kā skolas direktorei.
Izlaidumā 12. klases skolnieces Līga Šarkūne un Signe Budre saņēma Neretas novada balvu „Lielā pūce” un naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas apbalvojumu „Zelta pildspalva” saņēma Līga Šarkūne un Signe Budre, bet „Sudraba pildspalvu” - Liāna Roze. Rainers Auziņš, Signe Budre, Ingūna Dubovska, Elvis Livdāns, Diāna Ozoliņa, Liāna Roze, Līga Šarkūne, Krista Vavere un Ance Ziedāne saņēma arī skolas Atzinības rakstu. Skola izvirzīja Līgu Šarkūni Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai, apliecinājums par to tika pasniegts izlaidumā.
Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pateicās skolas vadībai un skolotājiem par augstajiem skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs. Neretas novada pašvaldība līdz ar vēlējuma vārdiem absolventiem uzdāvināja A. Grīnberga grāmatu „Katru dienu ar piesitienu”.
Klātesošos priecēja Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra popgrupa „Karameles”. Paldies par skaisto dziedājumu!
Paldies Evitai Vīnakalnei par skaisti izrotāto skolu, ziedošās lilijas atgādināja vasaras pilnbriedu.
Tika teikti paldies vārdi absolventes vecākiem Jurim un Sigitai Budriem par atbalstu skolai, īpaši skaistajiem salūtiem pēc karnevāliem.
Absolvente Liāna atklāja kādu interesantu faktu – krievu valodas skolotāja Ludmila Kolpakova Neretas vidusskolā ir mācījusi un mācījusies gandrīz 4 reizes ilgāk par pašiem absolventiem, respektīvi, 45 gadus. Skolotāja Ludmila Kolpakova nākamgad vairs nestrādās, taču viņu pārsteidza bijušie audzināmie. Tie bija skaisti atmiņu mirkļi…
Audzinātāja absolventiem veltīja trīs vēlējumus. Pirmais - visnozīmīgākā izglītība, ko dzīves laikā iespējams iemantot, ir sirds izglītība; tiecieties uz to! Otrais - bez darba nekas nenāk - ir jādara, jāstrādā, jādarbojas. Salīdzinot ar citiem, var novērtēt sevi un izveidot plānu, kā kļūt labākam; tiecieties uz to! Trešais - radiet paši tādas mājas, kas ir visdrošākā vieta uz zemes, radiet savas mājas Latvijā!
Labu ceļavēju!
Dace Kronīte,
12. klases audzinātāja

Attēli

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi