Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

13. oktobrī Neretas novada 9. - 12. klašu jauniešiem notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodarbības. Tās vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” (http://www.paceltpasauli.lv/) dibinātāja un vadātāja Dace Briede – Zālīte.
Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aizvērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pareizākā?


Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās pasākumā par mērķu plānošanu. Tajā jaunieši mācījās skaidrāk apzināties savus talantus, lai izvēlētos savu nākotnes profesionālo mērķi. Nodarbības vadītāja izmantoja angļu psihologa Braajena Meina “”Goal Mapping” ( mērķu plānošana) metodiku. Nodarbības pirmajā daļā skolēniem bija iespēja iepazīt dažādus interesantus un spilgtus piemērus no dzīves. Lektore uzsvēra- katrā cilvēkā mīt kāds talants, tikai pašam jāsaprot, “par ko tu dedz”. Jāsāk saskatīt iespējas un jāmeklē risinājumi, lai realizētu savu mērķi. Svarīgi iemācīties atšķirt mērķi no vēlēšanās. Skolēni saņēma savas pirmās mērķu plānošanas kartes tālākajam darbam. Interaktīvi tika izskaidrota mērķu plānošanas metodika, minēti piemēri. Nodarbības otrajā daļā skolēni sastādīja savu mērķu karti un veidoja radošo zīmējumu. Noslēgumā skolēniem bija izveidojies skaidrāks priekšstats par turpmāko darbu- kam pievērst lielāku uzmanību, lai sasniegtu profesionālo mērķi.
No 9. klašu skolēnu pārdomām:
” Radās lielāka motivācija darīt kaut ko pašai, negaidīt no citiem. ”
“Es uzzināju, ka mūsdienās drosme ir noderīga. Šī lekcija lika man vairāk aizdomāties, kas es būšu un kā to sasniegšu. ”
“Man noderēja viss, es sapratu, ka ir jāplāno nākotne un jāanalizē tas, ko es gribu darīt. ”

Vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem tika organizēta nodarbība “Atklāj savu profesiju pēc DISC”. Tās laikā jaunieši izzināja savu personības tipu. Nodarbībā iegūtās zināšanas noderēs veiksmīgāk veidot karjeru un saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Trīs dienas iepriekš jaunieši e-klasē saņēma testu; tas bija jāizpilda, lai jēgpilni piedalītos nodarbībā. Dace Briede – Zālīte jauniešus iepazīstināja ar amerikāņu psiholoģijas doktora Viljama Moltona Marstona izstrādāto DISC metodiku. Pasaulē šo metodiku izmanto personāla atlasē, nosakot četrus uzvedības tipus. Jaunieši uzzināja par D, I, S un C uzvedības modeļiem. Katram tipam piemīt atšķirīga reakcija konkrētā vidē un specifiskās situācijās. Skolēni iesaistījās sarunā, minēja pasaulē pazīstamus, uzvedības modeļiem atbilstošus cilvēkus.
Analizējot savas testa atbildes, jaunieši saprata, kuri no profesiju virzieniem nākotnē būtu piemērotākie, kā veidot saskarsmi ar citiem, balstoties uz savu personības tipu. Skolēni ieguva informāciju par iedzimtiem talantiem un kā sevi pilnveidot turpmākajā dzīvē.
Pasākuma otrajā daļā jaunieši saņēma individuālās konsultācijas. Analizējot testa rezultātus, lektore sniedza individuālu skaidrojumu un ieteikumus. Diemžēl laiks bija ierobežots. Dace Briede – Zālīte laipni piedāvāja savu atbalstu jauniešiem arī attālināti pēc nodarbībām.
No jauniešu pārdomām:
“Loti interesanti, patika uzzināt par sevi ko jaunu. Pasniedzēja ļoti interesanti spēja paskaidrot, raksturot katru tipu, ļoti ievilka savā stāstījumā. Nedaudz pārsteidzoši rezultāti! “
“Manuprāt, ļoti vērtīgas nodarbības. Bija iespēja uzzināt par savu būtību un arī nākotni.”
“Bija ļoti jauki, interesanti un noderīgi. Man patika pasniedzējas attieksme. Izcila! ”
“Noderīga informācija. Uzzināju lietas, ko nepastāstīja citi karjeras konsultanti. Klausītos vēl šādas lekcijas. Paldies, bija lieliski!”
Nodarbības realizētas ar uzņēmēju Kristīnes Ādamas un Kaspara Ādama finansējumu un iniciatīvu. Liels paldies uzņēmējiem par sagādāto iespēju jauniešiem piedalīties un darboties tik izcilas lektores vadībā! Kristīne un Kaspars dod lielu ieguldījumu novada jauniešu izglītošanā, atbalstot finansiāli, rādot savu uzņēmējdarbības pieredzi izsoļu namā “Krasti” un tiekoties ar skolēniem skolā. Paldies!
Rita Trukša, PKK

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi