Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Valsts Jaunatnes programmā sešu Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!”
28. oktobrī seši jaunieši no Neretas skolēnu domes: Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, Kristaps Griķis, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova un Marta Ragele piedalījās attālinātajā ZOOM diskusijā projektā “Sveiks, kaimiņ!”, kuras rezultātā tika izstrādāts nolikums nominācijām godināšanas pasākumā “Jaunatnes gada balva”. Noslēguma pasākuma mērķis ir izcelt, novērtēt, godināt tos jauniešus, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši ikdienu novadā. Nominācijas – brīvprātīgais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sadarbība ar institūcijām novada līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, jaunatnes politikas īstenošana, dažādas iniciatīvas. Trīs stundas attālinātajā režīmā jaunieši prezentēja, diskutēja, piedalījās grupu darbā, lai kopīgi izstrādātu kritērijus nominācijām.


No jauniešu teiktā par pasākumu:
“Projekta ideja saliedēt dažādo sadarbības novadu jauniešus šķiet interesanta. Konferences kopējā atmosfēra bija brīva un patīkama. Manuprāt, pirms tās bija vairāk jāparūpējas, lai visi jaunieši būtu informēti par projekta mērķiem un to, kas konferencē notiks…”
“Man ļoti patika visas prezentācijas un video. Bija forši diskutēt ar citu novadu jauniešiem, beigās bija grūti koncentrēties, jo pasākums ilga trīs stundas.”
“ Bija seši grupu vadītāji, katrs aktualizēja savu tematu par ko diskutēt, taču reizēm daudz kas atkārtojās. Kopumā bija forši!”
“Bija diezgan interesanti, man patika prezentācijas. Domāju, ka par daudz dalībnieku. Tā kā šī bija pirmā tikšanās, daži īsti neko nedarīja un nesaprata konferences jēgu. ”
“Man patika, ka mana grupa bija saliedēta! Mēs dalījāmies ar savām pārdomām, pieredzi un ieteikumiem. Grupas jaunieši bija ļoti izglītoti, to varēja pamanīt no viņu idejām. Kopumā viss bija interesanti. Bija daudz pazīstamu jauniešu. Varbūt tas viss bija mazliet par ilgu.”
Paldies mūsu skolas jauniešiem par idejām, iesaistīšanos un paveikto!
Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi