Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā katru gadu Latvijas Valsts svētkos notiek skaists skolēnu koncerts. Šogad, kad daļa skolēnu mācās attālināti, Latvijas dzimšanas diena skolā tika atzīmēta citādi.
6. klases skolēni skolas dārzā no maziem akmentiņiem izlika Latvijas Valsts kontūru. Par Neretas atrašanās vietu Latvijas kartē tika izvēlēts karoga masts. Matemātikas stundās apgūtās zināšanas par mērogu skolēni pielietoja dzīvē. Skolas sporta hallē Latvijas kontūru no sporta konusiem, volejbola un basketbola bumbām izveidoja sporta skolotājs Mairis Dzenis.


17. novembra rītā klasēs notika audzināšanas stundas. 1. - 6. klašu skolēni savās klasēs bija kopā ar audzinātājām, bet 7. – 12. klašu skolēni attālināti Microsoft Teams platformā klausījās skolēnu un skolotāju sagatavoto svētku programmu. Tika atskaņota un kopā nodziedāta Latvijas Valsts himna. Ierakstā dzirdējām 6. klases skolēnus kopā ar audzinātāju Anitu Šolmani.
Vēstures skolotāja Lija Saldovere savā uzrunā svētkos ikvienu aicināja pārdomāt, ko katram nozīmē Latvija. Skolotāja uzsvēra ģimenes nozīmīgo lomu Latvijas valstiskuma veidošanā un stiprināšanā. Jānovērtē un jāpriecājas, ka mums IR sava Valsts un ikvienam iespēja un atbildība to veidot labāku: “Lai Latvija ikvienam no mums ir skaistākā balva, mīļākās mājas un plaukstošākā valsts!”
Ierakstā dzirdējām skolas 1. – 6. klašu daiļlasītāju un skolotāju sagatavotos skaistos dzejas lasījumus Latvijai. Dzeju lasīja skolēni Kristaps Krastiņš, Matīss Petraitis, Arnis Jakovčiks, Dominiks Kippari, Rihards Bokiševs, Sandris Kalniņš, Elīna Regute, Aksels Trainis un skolotājas Gundega Šķietiņa, Anita Dāldere, Aija Kalnāre un Diāna Mačeka. Gatavošanās un mēģinājumi notika kopā ar skolotāju Aiju Kalnāri. Tas bija jauns izaicinājums un pieredze visiem dalībniekiem.
Latvijas svētku ieraksta noslēgumā skolas direktore Viktorija Trukša uzrunāja skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus. Izskanēja pateicības vārdi skolotājiem par izturību un jaunradi, nodrošinot zināšanu apguvi attālināti. Pateicība visiem skolēniem, kuri atbildīgi veic mācību darbu, un vecākiem par atbalstu bērnu mācību vides organizēšanā. Noslēgumā direktore vēlēja mīlestību, saticību, labestību ikvienam un lai Valsts dzimšanas dienas svētku noskaņa valda katrā mājā un ģimenē.
Klases stundu noslēgumā skolēni ar gaismas lukturīšiem izgaismoja dārzā izveidoto Latvijas karti. Vizuālās mākslas skolotājas Ditas Pavlovičas vadībā 5. klases skolēni zīmēja latviskās zīmes pie skolas ieejas.
Izgaismotā Latvijas kartes kontūra skolas dārzā un pats ceļš uz skolu spožāk iemirdzēsies 18. novembra vakarā.
Rita Trukša

Bildes šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi