Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 21. februarī ar Latvijas Valsts prezidenta Levita uzrunu klašu stundās Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā aizsākas Valodu nedēļa.

Skolēni tika aicināti veikt daudzveidīgus uzdevumus latviešu, angļu un krievu valodā.


Krievu valodā kahoot.com vietnē skolēni varēja pildīt testus ,, Ko tu zini par Krieviju?’’. Atsaucība bija liela. Savas prasmes krievu valodā pārbaudīja 28 skolēni. Lūk, paši labākie:
8.-9. kl. grupā:
Patrīcija Dardece 1.v.
Markuss Žilinsks 2.v.
Raivo Sprostiņš 3.v.
10.-12. kl. grupā:
Tīna Ziedāne 1.v.
Māris Verčinskis 2.v.
Zintis Aleksis 3.v.
Angļu valodā trijās klašu grupās portālā uzdevumi.lv skolēniem tika piedāvātas tematiski dažādas viktorīna: ,,Ceļojums garšu pasaulē’’( 5.,6.kl.), ,,Uzmini pasaules valstu galvaspilsētas!”( 7. -9.kl.). ,, Slaveni cilvēki. Vai tu atpazīsti mani?”( 10.-12.kl.). Labākie angļu valodā
5.-6. kl. grupā:
Zaiga Grīnhāgena 1.v.
Rajana Al Atriba 2.v.
Aleksandrs Baumanis 3.v.
7.-9. kl. grupā:
Endija Kapele 1.v.
Raivo Sprostiņš 2.v.
Patrīcija Dardece 3.v.
10.-12. kl. grupā:
Roberts Apiņš 1.v.
Mārtiņš Kalvāns 2.v.
Iveta Sūniņa 3.v.
Dzimtajā valoda skolēni piedalījās gan Latviešu valodas aģentūras akcijā ,,Izdaiļo valodu!’’, gan burtu jūklī meklēja Sēlijas novada apvidvārdus. 5.- 6.klases skolēniem bija jāatrod tekstā paslēpušies dzīvnieku nosaukumi.
Akcijā ,,Izdaiļo valodu!’’ iesaistījās Jānis Lejnieks, Kristīne Boldaševica, Monta Apeināne un Kristaps Griķis. Īpašs paldies par ieguldīto darbu Jānim Lejniekam.
Burtu jūklī bija paslēpušies tādi apvidvārdi kā pelenes, svēteņi, pūnīte, ašņi, meitieši, arods, skalbes, griežņi, čērmūkša, rupucs u.c. Čaklākie un acīgākie vārdu meklētāji un atradēji ir Roberts Zariņš, Raivo Sprostiņš, Zintis Aleksis, Kristīne Boldaševica, Saiva Staģīte, Ramona Kazule, Monta Apeināne, Endija Kapele, Patrīcija Dardece, Līva Marta Klibiķe, Marta Ragele. 5.- 6. klašu grupā labākais darbs ir Mārtiņam Šarkūnam.
Skolēni tika aicināti vienā vārdā raksturot Neretu un tās iedzīvotājus. Tādu kopīgu raksturojošu vārdu gan nevar nosaukt, jo nav divu vienādu atbilžu. Pozitīvi, akmens, ģimene, klusums, čakli, patāgi, zvaigzne, J. Jaunsudrabiņš, vēsture, radoši, pļāpīgi, vienoti- tie ir vārdi, kuros jaunieši raksturo savu dzimto pagastu un iedzīvotājus.
Ļoti interesanti bija skolēnu paraksti pie bibliotekāres R. Trukšas ziemīgā foto. Lielākā daļa nosaukumu vēsta par ziemas noskaņām, par tuvojošos pavasari, saskatīta gan ziemas idille , gan saulriets. Pašu interesantāko nosaukumu autori ir Viktorija Dardece (,,Zēns ar saldējumu’’), Ramona Kazule (,,Baltās skolas sargeņģelis’’), Monta Apeināne (,,No prieka rodas skumjas, no skumjām –prieks’’), Luīze Liepiņa (,, Sniega kupenu rati”).
Paldies par uzdevumu sagatavošanu latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas skolotājām un katram , kurš piedalījās!
Gundega Šķietiņa

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi