Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

 2020./2021.mācību gads jau tuvojas noslēgumam. Neskatoties uz sarežģīto situāciju valstī, visa mācību gada garumā skolēni ar skolotāju palīdzību veiksmīgi dažādās attālinātās formās piedalījušies olimpiādēs un konkursos, rakstījuši un aizstāvējuši zinātniskās pētniecības darbus.


Īpašu paldies par dalību un augstiem rezultātiem olimpiādēs sakām Kārlim Plusniņam un Trīnai Pavlovičai. Kārlis šajā mācību gadā ir piedalījies septiņās olimpiādēs, gandrīz visās Aizkraukles reģionā iegūstot pirmās vietas un četrās no tām saņemot uzaicinājumu dalībai valsts posmā. Tikai nedaudz atpaliekot no Kārļa, sešās olimpiādēs ir piedalījusies Trīna. Arī Trīna Aizkraukles reģionā ir ieguvusi četrās olimpiādēs pirmās vietas un uzaicinājumu piedalīties olimpiādē valsts posmā. Kārlis un Trīna piedalījās latviešu valodas olimpiādē valsts posmā, kurā Kārlis ir ieguvis atzinību.
Augsti un labi sasniegumi olimpiādēs ir Martai Ragelei, Montai Apeinānei, Samantai Cvetkovai. Kristīnei Boldaševičai, Elīnai Liepai, Samantai Bukšai un Gabrielai Ignatikai. Paldies meitenēm! Paldies par ieguldīto darbu, gatavojoties un piedaloties olimpiādēs Rūtai Leitei, Līvai Martai Klibiķei, Raivo Sprostiņam.
Neatsverams atbalsts dalībai olimpiādēs ir skolotājiem. Paldies Anitai Dālderei, Sandrai Silavai, Lijai Saldoverei, Gundegai Šķietiņai, Egijai Apiņai, Intai Vasariņai, Viktorijai Trukšai, Sandrai Lozinai par ieguldīto darbu!
Šis mācību gads ir īpaši veiksmīgs zinātniski pētnieciskajos darbos. Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 12. konferencē Samantai Cvetkovai un Martai Ragelei I pakāpe Dabaszinātņu nozarē, Žaklīnai Staltmanei II pakāpe Sociālo zinātņu nozarē. Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē Martai Ragelei un Žaklīnai Staltmanei III pakāpe, bet Samantai Cvetkovai I pakāpe. Samantas darbs izvirzīts uz Starptautisko zinātnes un inženierzinātņu izstādes konkursu ISEF. Milzīgs paldies visām trim meitenēm, īpaši Samantai. Tikpat milzīgs paldies darbu vadītājām skolotājām Viktorijai Trukšai un Ditai Pavlovičai!
Šajā mācību gadā skolēni ne tikai attālināti ir piedalījušies olimpiādēs, bet arī savas zināšanas un prasmes ir parādījuši dažādos konkursos. Rudens pusē notika dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais Vislatvijas jaunrades darbu konkurss. Tajā labi rezultāti Samantai Cvetkovai, Kārlim Plusniņam, Montai Apeinānei, Trīnai Pavlovičai, Kristīnei Boldaševičai un Kasparam Vasiļjevam. Montas Apeinānes darbs radošo darbu konkursā ir iekļauts kā viens no labākajiem grāmatā “Izstāsti man savu sapni”. Paldies skolēniem un viņu palīgiem skolotājām Egijai Apiņai un Gundegai Šķietiņai.
Uzņēmuma “Grindeks” organizētā tiešsaistes erudīcijas spēlē “Prāta turnīrs” skolas komanda “Šakāļi”, kuras sastāvā startēja Monta Apeināne, Kārlis Plusniņš, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova un Marta Ragele, ieguva 3.vietu. Paldies jauniešiem un viņu konsultantei skolotājai Sandrai Silavai!
Šajā mācību gadā īpašs paldies Trīnai Pavlovičai ne tikai par augstajiem sasniegumiem olimpiādēs, bet arī par aktīvu dalību dažādos konkursos. Bez jau pieminētajiem konkursiem Trīna savas zināšanas un prasmes ir pierādījusi zīmējumu konkursos “Esi radošs sportojot” un "Tatjanas diena - krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā", erudīcijas konkursā “Es zinu visu”. Paldies Trīnai un viņas palīgam - skolotājai Ditai Pavlovičai!
Paldies Alisei Štālei par labu sniegumu konkursā "Tatjanas diena- krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā" un skolotājai Ditai Pavlovičai. Paldies Danielai Boldaševičai par augsto sniegumu konkursā “”Tatjanas diena” turpinās: esam kopā” un skolotājai Ludmilai Rozei.


Par konkrētiem rezultātiem var sīkāk iepazīties šeit.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi