Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

80. gadu sākumā ar lieliem panākumiem Austrālijā tika organizēts jauns konkursa veids Austrālijas skolēniem: aptauja ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pareizību pārbauda dators. Tas ieguva ļoti lielu popularitāti. 1991. gadā divi franču matemātiķi nolēma šo spēli rīkot Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem. 1994. gada jūlijā Strasbūrā Eiropas padomes sēdē Ģenerālā asambleja izveidoja asociāciju „Ķengurs bez robežām”. Konkurss „Ķengurs” visās dalībvalstīs notiek vienā dienā.

Konkursa forma tika saglabāta – jautājumu saraksts ar atbilžu variantiem, konkursa diena un stunda, un galvenais princips – „balva visiem”, katram dalībniekam. Katrā valstī ir sava organizācijas komiteja, savas balvas, dažādu valstu rezultāti netiek salīdzināti cits ar citu. Konkursam ir viena kārta bez atlases sacensībām. Šī sacensība notiek martā, vienā dienā, vienā stundā. Konkursā ir 30 jautājumi, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pakāpes pieauguma, uz katru jautājumu piedāvāti 5 atbilžu varianti.
Šogad 25. martā Starptautiskais matemātikas konkurss «Ķengurs 2021» notika tiešsaistē, tajā piedalījās 9379 skolēnu no 211 Latvijas skolām. 1.vietu konkursā ieguva 191 Latvijas skolēns. Konkursā savas zināšanas pārbaudīja arī mūsu skolas 2.- 12. klašu skolēni.
2. klašu grupā konkursā valstī piedalījās 1483 dalībnieki. Liels prieks par mūsu skolas skolēnu dalību un izcilajiem rezultātiem. Valstī pirmo vietu ieguvuši mūsu 2. klases skolēni Grieta Zālīte, Viesturs Zālītis un Kārlis Putniņš.
3. - 4. klašu grupā: Justam Davidāams un Melānijai Andersonei – 1. vieta, Ivo Regutam – 2. vieta, Dominikam Kippari un Agnijai Kalvai Vaivodei - 3. vieta mūsu skolā.
5. - 6. klašu grupā: Elīnai Regutei un Katrīnai Vilciņai – 1. vieta, Gabrielai Ignatikai – 2. vieta, Samantai Bukšai – 3. vieta skolā
7. - 8. klašu grupā: Robertam Mačekam un Raivo Sprostiņam – 1. vieta skolā.
9. – 10. klašu grupā: Patrīcijai Dardecei un Kristīnei Boldaševičai – 1. vieta skolā.
11. – 12. klašu grupā: Kārlim Plusniņam (310 dalībnieku konkurencē 18. vieta valstī) 1. vieta skolā. Līvai Martai Klibiķei 1. vieta skolā
Paldies skolotājām Rita Kokinai, Dairai Osītei, Natālijai Grīvaldei, Edītei Dābolai un Intai Vasariņai!
Informāciju apkopoja Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi