Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Kad pie durvīm jau pieklauvējis jaunais mācību gads, neliels ieskats vēl kādā skaistā mirklī Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā.

3. jūlijs - 12. klases izlaidums. Uz skaistu, svinīgu brīdi skolā pulcējušies absolventi, vecāki, pedagogi.
11.klases audzēkne Trīna aicina ,, neizrunāt nevienu vārdiņu ne klusi , ne skaļi, vienīgi skatīties, kā virs galvas uzzied manu putnu ceļš.” Atskan skolas himna, klātesošos uzrunā direktore Viktorija Trukša, un absolventi saņem atestātus par vidējo izglītību.
Latvijas Simtgades stipendiju saņem Kārlis Plusniņš, bet Zelta pildspalvas - Monta Apeināne un Kārlis Plusniņš.


Absolventus sveic un ceļavārdus vēl Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, J.Jaunsudrabiņa muzeja ,, Riekstiņi’’ vadītāja Ilze Līduma, skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Iveta Muraška. Klases audzinātāja Inta Vasariņa vēlējuma vārdus saviem audzēkņiem smēlusies Ivara Lāča atziņā:
,, Ne tas, kas tu esi, bet tāds, kāds tu esi, ne tas, ko tu dari, bet tas, kā tu dari, noteic tavu vērtību: izdari darbu ar mīlestību, kārtīgi un līdz galam.”
Pašu absolventu pateicības vārdi vecākiem un skolai izskan ar Jāņa Krūmiņa dziesmu ,,Zemenes’’.
Un tad jau ir klāt svinīga skolas karoga nodošana, un skaistais mirklis ir izskanējis. Neretas J. Jaunsudrabiņa 2021. gada absolventi dodas Dzīvē.
Paldies pasākuma organizatoriem , paldies par muzikālajiem priekšnesumiem esošajiem un bijušajiem skolas biedriem Samantai Cvetkovai, Trīnai Pavlovičai, Klāvam Zigurdam Kalnārem, Jānim Sarmim Bajinskim.

Bildes

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi