Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Cerību un prieka par satikšanos pilns bija 1. septembris arī Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā. Atvērta jauna lappuse kalendārā. Ko nesīs šis mācību gads? Vai izdosies mācīties klasē kopā ar saviem skolasbiedriem, vai varēsim ar klasi aizbraukt ekskursijā, doties pārgājienā?

 

Vissatrauktākie šajā dienā bija pirmklasnieki, kuri skolas pulkam pievienojās, soļojot blakus 12.klases audzēkņiem. Skolas saime papildinājās ar 12 pirmklasniekiem. Katrs iepazīstināja ar sevi, nosaucot vārdu un pastāstot, ko vislabāk patīk darīt. Pirmais septembris nozīmīgs arī 1.klases audzinātājai Aijai Dubovskai, kura šogad uzsāk darbu Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā. 12.klase savus jaunos draugus ne tikai iedrošināja, bet bija sagatavojusi arī pirmo pārbaudījumu- uzdevumus burtu un skaitļu pasaulē.

Lai gan pagājušajā mācību gadā skolēni ilgstoši mācījās attālināti, daudzi piedalījās konkursos , sporta pasākumos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Par sasniegumiem tika saņemti apbalvojumi.

Skolēnus, skolotājus, darbiniekus, skolēnu vecākus ar uzmundrinošiem vārdiem sveica skolas direktore V. Trukša . Aizkraukles novada Neretas apvienības vārdā klātesošos uzrunāja R. Klibiķis. Neretiešu panākumus interešu izgļītības jomā uzteica Aizkraukles interešu izglītības centra vadītāja Z. Romanova. J.Jaunsudrabiņa muzeja ,, Riekstiņi'' vadītāja I. Līduma sveica skolas saimi un aicināja apmeklēt izstādi muzejā, kā arī pateicās par piedalīšanos J. Jaunsudrabiņa grāmatas ,, Ar makšķeri " simtgadei veltītajā radošo darbu konkursā

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi