Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Lida, Lidija

Kādus Jūs atceraties savus skolas laikus?

Domājot par skolas laiku tagad, pēc daudziem, daudziem gadiem, man prātā nāk liels balto asteru ziedu pušķis, lielā mugursoma, matos lielas, kuplas baltās bantes, protams, svarīgums, ka eju uz skolu.
Es apzinājos, ka ir sākusies lielā dzīve, ir sākusies skolas dzīve. Tālāk, skolas gados, vienmēr visus darbus izpildīju apzinīgi un laikā.
Kāda irJūsu spilgtākā atmiņa no skolas laikiem, varbūt kāds sastrādāts nedarbs?


Es mācījos Daugavpils 1. vidusskolā. Spilgtā atmiņā palicis laiks, kad piedāvāja iesaistīties fakultatīvajās nodarbībās. Tās notika ne tikai skolā, bet arī Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. Un tā sajūta, ka tu tagad esi tik svarīgs un dodies uz fakultatīvajām nodarbībām augstskolā… Tas noteikti mani rosināja studēt Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā bioloģiju un ķīmiju.
Kādas bija Jūsu sajūtas, kad Jūs sākāt strādāt šajā skolā?
Darba gaitas Neretas vidusskolā sāku 1985.gadā kā bioloģijas skolotāja. Toreiz bioloģijas skolotāja pārziņā bija arī izmēģinājumu lauciņi. Tie atradās tur, kur šobrīd ir mūsu skolas skaistās puķu dobes, varbūt pat tālāk- līdz stadiona valnim un darbarīku noliktavai. Bioloģijas skolotājai šajos lauciņos bija jāorganizē darbi un kopā ar skolēniem tie jāuztur kārtībā gan pavasaros, gan rudeņos.
Jaunam cilvēkam tas bija diezgan nopietns izaicinājums un darbs, it sevišķi cilvēkam, kas nāk no pilsētas. Ar to visu tikām galā ar pieredzējušu kolēģu atbalstu. Rezultāts bija labs- lauciņi bija sakārtoti.
Kuri ir Jūsu spilgtākie momenti šajā skolā?
Mūsu skola ir mūsdienīga skola. Te ir nepārtraukta rosība un darbība. Skolotāji veic ne tikai savu tiešo darbu, bet pilnveido savu profesionālo kompetenci, sagatavo skolēnus olimpiādēm un konkursiem, vada skolēnu zinātniskos darbus. Spilgtu notikumu ir daudz, un katrs paliek atmiņā.
Atceros 1995.gadu, kad skolēni sāka izstrādāt pētnieciskos darbus. Tā bija skolas absolventu iniciatīva. Bijušie audzēkņi ieteica rosināt skolēnus piedalīties pētniecībā, lai veidotu prasmes darbā ar literatūru, pētnieciskā darba metodēm, darba struktūru. Pašreizējie skolēni vidusskolas posmā izstrādā tikai vienu darbu, bet toreiz skolēni katru gadu rakstīja citu pētniecisko darbu. Un katru gadu tos prezentēja gan Aizkraukles rajona, gan reģionālajās, gan valsts konferencēs.
Tajā laikā skolēniem katram mājās datoru nebija, bet radās prasība (un tas bija gana smalki) darbu noformēt datorrakstā.
Pēdējā naktī skola kūsāja no skolēnu klātbūtnes. Iedomājies, vakara stundas, pusnakts… Skolēni sēž pie datoriem, raksta, veido darbus, skolotāji, darba konsultanti, ir klāt. Tas bija interesants un skaists piedzīvojums. Tas bija tiešām spilgti.
Atceros, kāda skolas vide bija pirms daudziem gadiem un kāda tā ir tagad. Šajā laikā tā ir sakārtota un ir rasts labs skolas materiālās bāzes nodrošinājums. Par to mēs visi kopā sakām sirsnīgu paldies bijušajai skolas direktorei Laimai Grebskai.
Kā Jūs atminaties skolas dzimšanas dienas?
Bijušajai skolas direktorei Laimai Grebskai ir ļoti labas organizatora prasmes. Jau laikus skolas dzimšanas dienas tika plānotas, tika veidotas darba grupas, tika sadalīti pienākumi, sastādīta svētku programma. Pienākumi tika izrunāti ar katru skolotāju un skolas darbinieku.
Iepriekšējā skolas jubilejā bija noorganizēta preses konference, kurā skolas absolventi, skolēni un pedagogi diskutēja par vērtībām cilvēka dzīvē. Pēdējā laikā arī pārējā sabiedrībā daudz runā par vērtībām, bet mūsu skolā par tām jau bijām runājuši krietni agrāk. Ar to man palikusi atmiņā šī konference.
Pēdējais salidojums, skolas jubileja, palikusi atmiņā ar brīnišķīgu koncertu “Paaudžu paaudzēs”, kas arī bija direktores Laimas Grebskas ideja. Tajā piedalījās gan tagadējie skolēni, gan absolventi. Skolas absolventi priekšnesumā piedalījās kopā ar saviem bērniem vai mazbērniem. Tas ir skaists mirklis, kas palicis atmiņā.
Kādi ir Jūsu jaukie vārdi skolai?
Lai mums izdodas piedzīvot daudz skaistu mirkļu, veiksmes stāstu, izdošanos un vienkārši cilvēcīgu prieku! Lai pēc gadiem, satiekoties absolventu salidojumā, mēs varētu teikt: Šajās skolas sienās mīt manas skaistākās atmiņas.
Visiem kolēģiem un skolēniem šajā nedrošajā laikā vēlu veselību, veselību un vēlreiz veselību!
Sarunu pierakstīja Ramona Kazule

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi