Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Lida, Lidija

Skola

Skola… Šis vārds daudziem bieži vien saistās ar kaut ko nepatīkamu. Tāpēc ka šie ļaudis nav mācījušies manā skolā - Baltajā skolā. Mana skola jau 85 gadus priecē skolēnus. Šeit ienākot, bērni redz smaidīgās un čaklās skolotājas. Darbiniekus, kuri dara visu iespējamo, lai skola kļūtu arvien baltāka. Pavārītes, kuras mums uzbur garšīgas pusdienas. Bez šiem cilvēkiem skola nebūtu tā, kas ir tagad.
Mīļā skola, saku Tev paldies par to, ko man esi dāvājusi- priekpilnas dienas un labus draugus. Paldies, ka iemācīji man, kā ir mīlēt un cienīt cilvēkus. Paverot Tavas durvis vaļā, saprotu, ka šī diena būs draudzības, mīlestības, zināšanu pilna.


85 - liels skaitlis, bet es Tev novēlu vēl 100 gadus un vairāk priecēt bērnus. Tu vienmēr kā enkurs būsi ieķērusies man sirdī.
Lai Tavos 85 gados notiek astoņdesmit pieci brīnumi! Paldies Tev par visu!
Kaspars ( 8.kl.)

Mans ceļš uz skolu

Es pamostos un paskatos pa logu, saprotu, ka skola mani jau gaida pie platajām durvīm! Es steidzos notiesāt māmiņas gatavotās brokastis. Tētis, paķēris manu somu, gaida, kad to man mugurā vilks. Ēdot brokastis, nodomāju: “Zobi netīri, seja vēl aizpampusi, mani skola tā gan nesagaidītu…”
“Esmu gatava!” es nodomāju. Tētis, uzvilcis man mugurā somu, saka: “Meitiņ, lai tev jauka diena!”
Ejot uz skolu, vējš šalko un koki mani pavada uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu. Nonākot pie lielajām, platajām skolas durvīm, es saku: “Lai man patiešām šodien jauka diena!”
Skola, lai Tev ir ideāla astoņdesmit piecu gadu jubileja!
Kitija (5.kl.)

Mīļā skola!

Tas ir tik brīnumaini, ka jau astoņdesmit piecus gadus šeit mācās, pieaug skolēni! Ceru, ka šo dienu pavadīsi jauki un ar daudz labām atmiņām!
Paldies par visu, ko esi darījusi! Paldies par to, ka mums katram ir savs skolas sols, klase un paldies par brīnišķīgajiem skolotājiem! Priecīgu dzimšanas dienu!
Mija (5.kl.)

Paldies skolai, ka man palīdz pilnveidoties un tapt zinošākai.
Samanta (7.kl.)

Manas skolas stāsts

Klāt 1. septembris! Skatos- jau mani bērniņi nāk! Skatos, kā trijos vasaras mēnešos visi izauguši…Citu pazīt pat vairs nevar!
Katra sava mazulīša bēdu stāstu, prieku stāstu zinu! Cik gan asaru neesmu susinājusi! Cik cilvēkus neesmu žēlinājusi!
Mīļākais laiks man ir Ziemassvētki, tad bērniņi un jaunieši dejo un dzied. Tad arī ļauj man paturēt eglīti. Ziemassvētkos ir lieli koncerti un prieks, dāvanas, konfektes!
Tomēr nav jau vienmēr viss tik gludi un skaisti… Vēl ir tās trakās, pirmās mīlestības. Cik sirdis ir lauztas, cik pāri izveidojušies! Vēl ir bijis daudz kas, taču es kā skola – mamma- uzskatu, ka, tuvojoties manai dzimšanas dienai, ir jārunā par visu jauko, kas sagādā tikai smaidu un prieku! Vienīgi skumīgi kļūst man, kad izlaiduma klases jāpalaiž plašajā dzīvē… Gribas vēl kādus gadiņus viņus visus savā plašajā paspārnē pasargāt no pieaugušo skarbās dzīves Gribas, lai ikviens saņem augstu amatu. Protams, vēlos, lai visiem viegla dzīve, taču dažkārt, man neizdodas nosargāt jauniešus no skarbās dzīves, bet mērķtiecība viņiem palīdz.
Nu jau esmu vecmāmiņa, man būs 85 gadi. Esmu tik bagāta ar bērniem un mazbērniem. Vēlos vēl kalpot ilgi un ilgi, līdz visam savam mūža galam. Vēlos izauklēt daudz bērnu, kā arī iegūt vairāk sirdsdraugu.
Mana mīļākā stunda ir mūzika, tad es dzirdu, kā jūs, jaunieši, dziedat! Katra balss liekas skanīga un interesanta. Arī visi kolēģi ir jauki un māca bērniņus, dažkārt ļoti pieķeras tiem.
Itin viss, kas ir šeit, ir man tuvs, mīļš un svarīgs! Katrs cilvēks ir man tuvs, gluži kā māmiņai bērniņš. Paldies ikvienam, kas mani lolojis!
Evelīna (9.kl.)

Sveiciens skolai!

Mana baltā skola, Tu daudzus gadu desmitus rudenī sagaidi jaunus pirmklasniekus un kā mīļus draugus sveicini mūs, pārējo klašu skolēnus. Ik pavasari no Tevis lielajā dzīve aiziet absolventi, aiznesot sev līdzi dārgās atmiņas par skolotājiem, klases biedriem, draugiem un skolu, sirdī paturot labas emocijas. Tu, skola, glabā mūsu skolas blēņas, noslēpumus, strīdus, draudzību un mīlestību.
Tu esi izaudzējusi un norūdījusi dzīvei tik daudz ievērojamu talantu un čaklu darba rūķu, kuri strādā dažādās vietās un profesijās. Tu esi bijusi arī manas, manu vecāku un pat manu vecvecāku otrās mājas. Paldies, ka esi man parādījusi un iemācījusi daudz ko jaunu, kā arī ļāvusi atrast un darīt to, kas man patīk!
No sirds novēlu ilgus un raženus gadus, čaklus, kārtīgus un paklausīgus skolēnus, kā arī gudrus, pacietīgus un radošus skolotājus!
Raivo (9.kl.)

Labie vārdi manai skolai

Sveiciens dzimšanas dienā vislabākajai skolai!
Es Tev rakstu šodien no visas sirds, lai apsveiktu un personīgi pateiktos. Paldies par ilgajiem 85 gadiem, kuros Tu, Baltā skola, kā zaldāts stalti stāvi un nevienu reizi neesi kritusi! Ar visiem remontiem un cilvēkiem, kas skrējuši cauri. Es ceru, ka Tu tikpat stalti, gaiši un prieka pilna stāvēsi vēl nākamos 85 gadus. No visas sirds un ar smaidu sejā apsveicu Tevi šajos grūtajos, ilgajos 85 gados!
Pateicos, ka 5. klasē pieņēmi mani ar visām dusmām un naidu, kas man toreiz bija! Es gribu pateikties, ka man tik daudz esi iemācījusi. Baltā skola, no manas puses Tu nekad netiksi aizmirsta. Paldies no visas sirds!
Kristija (8.kl.)

Baltā skola, priecīgus svētkus! Lai visas pavadītās dienas ir tikpat laimīgas kā šī!
Alvīne (8.kl.)

Mani labie vārdi skolai

Skola ir dzinējs, kas liek mums augt un tiekties uz labāku rītdienu. Skola- tās patiesām ir manas otras mājas, bet klase – mana otrā ģimene.
Skola ir vieta, kur jūtos droši. Šeit es esmu cilvēku ieskauta, tie ir cilvēki, kuri vienmēr mani atbalstīs, uzmundrinās un ieteiks, kā darīt labāk. Katru dienu ar prieku dodos uz skolu. Šī vieta vienmēr paliks manā sirdī.
Skolai novēlu piedzīvot daudz skaistu mirkļu. Lai katrs skolēns te spēj atvērties un padarīt gan savu, gan apkārtējo dzīvi daudz krāsaināku!
Rudenīgi saulains sveiciens skolai svētkos!
Endija (11.klase)

Labie vārdi manai skolai

Baltas debesis kā piens, balta, balta skola mirdz…
Šīs pasaules straumēs un melnumos es Tev novēlu baltai un vēl baltākai kļūt. Pār visiem negaisiem Tu stalta stāvi, stāvi vēl, stāvi ilgāk! Tu esi mūsu Gaismas pils un mūsu piemineklis, Baltā skola! Lai cik tumšas dienas nāk, Tu vienmēr būsi mūsu baltā saule. Tikai mīļvārdus Tev teikt, ik rītu sveicināt un projām steigt, būt blakus Tev man tīk. Tu- otrās mājas, otrā ģimene, Tu- gaiša tā kā pati māmuliņa. Es Tevi tikai slavēju un slavēji, Tu pati mani tādu audzināji, Tavas saites manī ieaudušās. Es gribu Tevi vienmēr spožu redzēt, tikai saules apspīdētu; mīlēta Tu vienmēr būsi. Cauri laikiem viena gāji… Tu jau zini- dienas arī melnas mēdz būt, tieši tāpēc Tu jau jūti manu sirds spožumu, ko šajos vārdos pie Tavas baltās sienas lieku klāt.
Kas būsi Tu bez manis, kas būsi Tu bez saviem cilvēkiem? Kas būsim mēs bez Tevis?
Tieši Tu esi mums sargeņģelis, tieši Tu mūs glāb no tumšā bezdibeņa. Ja nebūtu man Tevis, kas es būtu, kas būtu Tu, ja nebūtu Tev manis?
Ramona (11.kl.)
Paldies skolai
Es nevaru skolai dot daudz, bet es varu pateikties par iespēju pavadīt 12 gadus skolas solā, par gardām pusdienām, karnevāliem, iesvētībām, visu, visu ,kas mūsu labā darīts.
Novēlu daudz apzinīgu un gudru skolēnu, kas arī novērtēs to, kas viņiem tiek dots. Novēlu pastāvēt vēl 85 gadus un pat vairāk.
Samanta(12.klase)

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi