Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Zelma, Zemgus, Virma

29. aprīlī, skolēni pēc stundām talkoja Neretas pagasta objektos ( Neretas parkos, sporta stadionos, Ķesteru kapsētā, upmalā un Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”). Upes malu aiz Ķesteru kapsētas cītīgi kopa 8. klases skolēni. Klases audzinātāja teic, ka jaunieši strādāja ļoti godprātīgi, viens otram piepalīdzot. Kopīgs darbs saliedē klases kolektīvu! 9., 10., 12. klašu jaunieši strādāja muzejā ”Riekstiņi”, kopjot ceļa malas un ābeļdārzu, novācot zarus, grābjot lapas. Jaunāko klašu skolēni kopa Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa parku un parku pretī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkai. Paldies talcinieki! Saulīte sildīja, plānotie darbi paveikti, kopā labi pavadīts laiks!

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi