Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Zelma, Zemgus, Virma

4. jūnija pēcpusdienā deviņi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jaunieši uzsāka ,, lidojumu pretim sapnim”. Jau skolas kāpnēs jauniešus un viesus sagaidīja sapņu ķērāji, lai par saviem sapņiem liktu padomāt ne tikai vidusskolas beidzējiem, bet arī sveicējiem.
Skolas direktore Viktorija Trukša pateicās jauniešiem par ieguldījumu skolas dzīves bagātināšanā. Jauniešiem tika veltīts daudz labu vārdu par labām un izcilām sekmēm, darbošanos skolas pašpārvaldē, sasniegumiem olimpiādēs un konkursos, sportā, radošumu, raitu dejas soli, dziesmuprieku.


Lielākā daļa absolventu saņēma arī dažādus apbalvojumus. Trīnai Pavlovičai un Samantai Cvetkovai tika pasniegts Ministru prezidenta Pateicības raksts, Trīna Pavloviča saņēma simtgades stipendiju. Skolas atzinības raksti, zelta un sudraba pildspalvas – šie apbalvojumi nopelnīti ar centību, neatlaidīgu darbu.
Pēc apbalvojumu un skolas dāvināto grāmatu saņemšanas vārds tika dots pašiem jauniešiem.
Pateicība vecākiem šoreiz saldumiņā - pašu darinātās konfektēs. Skolotājiem - ar rūpību gleznoti ziedi kopā ar labiem vārdiem un dziesma , kurā savu vārdu dzirdēja katrs pedagogs.
Jauniešus uzrunāja audzinātājas Ludmila Kolpakova un Dita Pavloviča. Prieks un lepnums par jauniešiem, kā arī ticība viņu sapņu piepildījumam izskanēja audzinātāju vārdos.
Ceļavārdus jauniešiem sacīja arī Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis un Neretas apvienības pārvaldes vārdā Dzintra Noreika.
Silti pateicības vārdi skolai un pedagogiem izskanēja no jauniešu vecākiem. Par sapratni, par atbalstu, par sadarbību.
Pasākuma izskaņā pārsteigums. Jaunieši atvēra noslēpumaino kasti, un tur- ceļamaize spēkam, jo spēks un izturība būs vajadzīga, lai savus sapņus piepildītu.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi