Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Mihails, Miķelis, Mikus, Miks, Miģelis

Ar krāsainām gladiolām un dālijām skolēnu rokās skolā ienācis Septembris. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā savas pirmās skolas durvis vēra 16 pirmklasnieki, kurus skolas gaitās pavadīs audzinātājas Daira Osīte.

Iezvanot jaunā mācību gada sākumu, 12.klases jaunieši svinīgi skolas zālē ieveda mazos pirmklasniekus. Skolas direktore Viktorija Trukša uzrunāja klātesošos -skolēnus un viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus- un novēlēja veiksmīgu mācību gadu, apņēmību, enerģiju un pacietību. Katra diena nesīs ko jaunu, jābūt gataviem tikt galā ar izaicinājumiem un pārbaudījumiem. Direktore izteica gandarījumu, ka izdevies nodrošināt pedagogus visos mācību priekšmetos. Šogad skolā darbu uzsāk sporta un veselības mācības skolotāja Dace Lielbārde, angļu valodas skolotāji Ģirts Šimanauskis, Baiba Svenča un Ruta Aukšpole.

Tika godināti skolēni, kuri pagājušajā mācību gadā ar labiem sasniegumiem piedalījušies konkursos, ZPD aizstāvēšanā, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta pasākumos, un skolotāji, kuri skolēnus atbalstījuši ar padomiem.
Pirmklasniekus un visu skolas saimi Zinību dienā sirsnīgi sveica Neretas Apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs. Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja ,, Riekstiņi'' vadītāja Ilze Līduma sveica pirmklasniekus, dāvinot krāsu zīmuļu komplektus un skolas kolektīvam vēlot veiksmīgu, sekmīgu jauno mācību gadu.
Paldies par skanīgajiem priekšnesumiem skolniecēm Melānijai Andersonei un Katrīnai Tīnai Dābolai.

Bildes

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi