Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

16. jūnijā mūsu skolas 11 divpadsmitie (klases audzinātājs Mairis Dzenis) svinēja atvadas no skolas. Ziedi, apsveikumi, pozitīvas emocijas un ceļavardi nākamajam dzīves posmam. Tālāk, pēc izglītības dokumenta saņemšanas – katram sava izvēle, savs dzīvesceļa posms priekšā. Lai krāsaina vasara! Lai izdodas sasniegt izvirzīto mērķi un, lai veiksmīgs nākamais posms izglītošanās ceļā!

Bildes

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi