Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

22. jūnija pēcpusdienā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, smaržojot jāņuzālēm, notika 9. klases izlaidums. Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 14 jaunieši.
Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta sacensībās. Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību.


Skolas direktore Viktorija Trukša priecājās, ka visi 14 jaunieši atbilstoši spējām un ieguldītajam darbam ir nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un drošu soli var doties tālāk savā izvēlētajā ceļā. Apgūtās zināšanas vienmēr būs stingrs un pārliecinošs veiksmīgas dzīves pamats.
Jau tradicionāli devītos nozīmīgajā dienā sveica Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs, sakot paldies skolēnu vecākiem un skolotājiem.
Ar apliecības saņemšanu jauniešus sveica Aizkraukles novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma
Klases audzinātāja Ivita Jancukoviča saviem audzēkņiem sacīja sirsnīgus vārdus un ar humoru atcerējās kopā piedzīvoto.
9. klases skolēni savā atvadu sveicienā vērtēja deviņus pamatskolas gadus, pateicās vecākiem, skolai un skolotājiem par iegūtajām zināšanām un prasmēm.
Sirsnīga pateicība izskanēja no vecākiem skolas administrācijai un pedagogiem, klases audzinātājām Ivitai un Natālijai.
Visus klātesošos izlaidumā priecēja Katrīnas un Melanijas muzikālie sveicieni.
Lai jums atmiņās saglabājas siltas, patīkamas un jaukas atmiņas par skolu, skolotājiem un klasesbiedriem. Jūs vienmēr būsiet gaidīti Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolā gan kā skolēni, gan kā ciemiņi. Lai jums veicas!

Bildes

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi