Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Septembra rītā skolēni, viņu vecāki, vecvecāki un pedagogi pulcējās uz Zinību dienas svinīgo pasākumu. Direktore uzrunāja un sveica visus klātesošos. Savā uzrunā direktore pateicās pedagogiem par profesionālo darbu skolā. Paldies tehniskajam personālam par paveikto skolas un skolas vides sakārtošanā. Paldies vārdi izskanēja Neretas apvienības vadītājam Jurim Gorbačovam par līdzdalību, atbalstu, padomu skolas darbības nodrošināšanā. Ceļamaizē šajā mācību gadā direktore skolēniem novēlēja lidojuma plānu, redzējumu un kompasu. Lidojuma plānu - kas ir konkrētās dienas, mēneša mērķi, kurus apņēmīgi realizēt. Redzējumu, kur katrs vēlas nokļūt un par ko kļūt. Kompasu, lai tas stāv mērķu sardzē un neļauj novirzīties no kursa.


Iezvanot jaunā mācību gada sākumu, 12. klases jaunieši skolas zālē svinīgi ieveda mazos pirmklasniekus. Skolas gaitas uzsākuši astoņpadsmit 1. klases skolēni. Vidusskolas posma 10. klasē mācības uzsākuši 11 audzēkņi. Kolektīvam piepulcējušies 4 pedagogi. Zane Zeltiņa mācīs dabaszinības un bioloģiju, Jānis Sarmis Bajinskis mācīs angļu valodu un LU projekta “Mācītspēks” ietvaros turpinās studijas, savienojot ar darbu Aizkraukles novada pašvaldībā. Irina Vavere mācīs vizuālo mākslu. Pēc neliela pārtraukuma darbu skolā turpinās sporta skolotājs Zigurds Karols.
Pirmklasniekus un visu skolas saimi Zinību dienā sirsnīgi sveica arī Neretas Apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja ,, Riekstiņi'' vadītāja Ilze Līduma.

Bildes

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi