Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Mihails, Miķelis, Mikus, Miks, Miģelis

29. aprīlī, skolēni pēc stundām talkoja Neretas pagasta objektos ( Neretas parkos, sporta stadionos, Ķesteru kapsētā, upmalā un Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”). Upes malu aiz Ķesteru kapsētas cītīgi kopa 8. klases skolēni. Klases audzinātāja teic, ka jaunieši strādāja ļoti godprātīgi, viens otram piepalīdzot. Kopīgs darbs saliedē klases kolektīvu! 9., 10., 12. klašu jaunieši strādāja muzejā ”Riekstiņi”, kopjot ceļa malas un ābeļdārzu, novācot zarus, grābjot lapas. Jaunāko klašu skolēni kopa Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa parku un parku pretī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkai. Paldies talcinieki! Saulīte sildīja, plānotie darbi paveikti, kopā labi pavadīts laiks!

28.aprīlī, 5. klases skolēni pavadīja interesantu un iespaidiem bagātu dienu mācību ekskursijā Baldonē. Baldones sanatorijas parkā skolēni apskatīja sēravotu " Ķirzaciņa". Piedzīvojumiem bagāts bija pārgājiens, izstaigājot un izzinot Riekstu kalna taku. No torņa šeit paveras ļoti skaists skats uz Baldoni no koku galotnēm. Ekskursijas lielais notikums bija interesantā nodarbība Baldones observatorijā. Tur bija ko redzēt! Diena patiesi izdevusies, daudz pozitīvu emociju. Noslēgumā - pat mākslas darbu galerija mežā! Paldies klases audzinātājai Aijai Kalnārei par interesantā maršruta izplānošanu.

21. un 22. aprīlī Neretā norisinājās Aizkraukles NSS sacensības vieglatlētikā. 21. aprīlī sportisti startēja tādās disciplīnās kā augstlēkšana un lodes grūšana, bet 22. aprīlī 60 m distance, vesera mešana un masu skrējiens, kur katrs pārbaudīja savus spēkus, skrienot nenoteiktu skaitu apļu stadionā. Sacensībās piedalījās dažāda vecuma skolēni, sākot no 3.klases līdz pat 12. klasei. Sacensībās piedalījās bērni un jaunieši no Ukrainas, Mazzalves, Aizkraukles un Neretas.

Laiks lutināja un rezultāti priecēja.

Lasīt tālāk ...

Konkursu organizēja AS “Latvijas valsts meži” (LVM), sadarbojoties ar Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvu centru Ziedoņa klase, ar mērķi veicināt 1. - 12. klašu jauniešu radošumu un izpratni par mežu kā nozīmīgu skābekļa vairotāju un cīnītāju pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Lasīt tālāk ...

Apakškategorijas

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi