Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Lida, Lidija

Trīs februāra piektdienu pēcpusdienas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogi ZOOM platformā pilnveidoja savu pedagoģisko meistarību kursos ,, Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda’’. Nodarbības vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra lektors mag. phys. Uldis Dzērve.

Lasīt tālāk ...

Laikā, kad mācības notiek attālināti, nav iespējas piedalīties pasākumos un doties ekskursijās, pielāgojamies apstākļiem un izmantojam esošās iespējas. 5. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 7.- 12. klašu skolēni piedalījās virtuālā mācību ekskursijā Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumā. Šāda veida nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no mācīšanās formām. Lai noskaidrotu jauniešu intereses un izvēlētos pasākuma tēmu, tika veikta skolēnu anketēšana. Lielākā daļa aptaujāto izvēlējās vispārīgo ekskursiju, kuras laikā bija iespēja uzzināt par dažādām slimībām, to izpausmēm, ekrānā vērot slimību bojātus audus, uzdot interesējošus jautājumus.

Lasīt tālāk ...

Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.
Stipendijas dibināšanas iniciatori ir Neretas novada domes deputāts Kaspars Baltacis un SIA “Liellopu izsoļu nama” vadītājs Kaspars Ādams, kuri mudina vietējos uzņēmējus finansiāli atbalstīt talantīgākos un sekmīgākos audzēkņus.

Lasīt tālāk ...

29. janvārī skolā norisinājās 11. klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanas konference MS Teams platformā. Darbus skolēni izstrādā 1, 5 gada laikā pēc valstī noteiktās struktūras. Konferenci atklāja un vadīja skolas direktore Viktorija Trukša. Attālināti pasākumā piedalījās un darbus vērtēja LU emeritētais profesors Andris Broks. Uzrunā viņš apsveica jauniešus un novēlēja veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.

Lasīt tālāk ...

Mūsu tautas vēsturē neizdzēšami ierakstītas 1991.gada janvāra dienas, ko saucam par Barikāžu laiku. 13. janvāra manifestācija, barikādes ap valdības ēku, radio, televīziju, telefona centrāli, ziņojumi par kritušajiem un ievainotajiem, tūkstošiem iedzīvotāju plecu pie pleca griezīgos vējos un janvāra salā- tas viss pieder nemirstībai.
No tā laika mūs šķir 30 gadi.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi