Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Cerību un prieka par satikšanos pilns bija 1. septembris arī Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā. Atvērta jauna lappuse kalendārā. Ko nesīs šis mācību gads? Vai izdosies mācīties klasē kopā ar saviem skolasbiedriem, vai varēsim ar klasi aizbraukt ekskursijā, doties pārgājienā?

Lasīt tālāk ...

Kad pie durvīm jau pieklauvējis jaunais mācību gads, neliels ieskats vēl kādā skaistā mirklī Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā.

3. jūlijs - 12. klases izlaidums. Uz skaistu, svinīgu brīdi skolā pulcējušies absolventi, vecāki, pedagogi.
11.klases audzēkne Trīna aicina ,, neizrunāt nevienu vārdiņu ne klusi , ne skaļi, vienīgi skatīties, kā virs galvas uzzied manu putnu ceļš.” Atskan skolas himna, klātesošos uzrunā direktore Viktorija Trukša, un absolventi saņem atestātus par vidējo izglītību.
Latvijas Simtgades stipendiju saņem Kārlis Plusniņš, bet Zelta pildspalvas - Monta Apeināne un Kārlis Plusniņš.

Lasīt tālāk ...

12. jūnijā divpadsmit Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jaunieši saņēma apliecības par pamatizglītību.
Uz svinīgo pasākumu skolas dārzā pulcējās skolēnu vecāki, pedagogi, skolas darbinieki.
Ziedi, viegls, vējiņš, uztraukums, skanīgas dziesmas… Izlaidumam neierasti, bet skaisti un svinīgi.
Daudzi jaunieši kopā ar apliecībām par pamatizglītību saņēma arī skolas atzinības rakstus gan par labo sniegumu mācībās, gan sasniegumiem sportā, gan piedalīšanos skolas pašdarbībā un skolas pašpārvaldē.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi