Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

002Skolas piedāvātās mācību programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi