Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

002Skolas piedāvātās mācību programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālas pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (21015711)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi