Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

2021./2022.māc.g.

Skolas direktore Viktorija Trukša
Direktores vietniece izglītības jomā Edīte Dābola

Vārds, uzvārds   Mācību priekšmets 
Apiņa Egija Latviešu valoda un literatūra 
Kalniņa Sandra  Sākumskolas skolotāja (2. klase)
Beļūne Signe Speciālais pedagogs, skolotāja
Dābola Edīte Matemātika
Dāldere Anita Angļu valoda
Dzenis Mairis  Sports un veselība, sports 
Dubovska Aija Sākumskolas skolotāja (1. klase) 
Šolmane Anita Mūzika
Jancukoviča Ivita Krievu valoda
Kalnāre Aija Angļu valoda, teātra māksla
Kalniņa Inita Tautu dejas
Karols Zigurds Sports un veselība, sports
Klibiķe Gundega Ārstnieciskā vingrošana
Kokina Rita Sākumskolas skolotāja (3. klase)
Lozina Sandra Ģeogrāfija
Noreika Dzintra Sarīkojumu un sporta deju skolotāja
Osīte Daira Sākumskolas skolotāja(4. klase)
Ozoliņa Lidija Mazpulki
Reizniece Modra Dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, informātika, datorika
Saldovere Lija Vēsture, kulturoloģija, sociālās zinības, psiholoģija
Evita Kvederaviča Bioloģija, dabaszinības
Šķietiņa Gundega Latviešu valoda un literatūra
Trukša Viktorija Ķīmija
Ukāne Mirdza Fizika, inženierzinības
Vasariņa Inta Matemātika
Zaļakmens Vilnis Dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas
Rimša Iveta Sociālais pedagogs
Trukša Rita Bibliotekāre, skolotāja
Daile Venšteine Bioloģija, ķīmija
Anta Zāģere Bioloģija
Sarmīte Ratiņa Vizuālā māksla
 Aija Andersone  Logopēds
Marika Apiņa Pamatizglītības skolotājs

2020./2021.māc.g.

Skolas direktore Viktorija Trukša
Direktores vietniece izglītības jomā Edīte Dābola

Vārds, uzvārds   Mācību priekšmets 
Apiņa Egija Latviešu valoda un literatūra 
Beļūne Sandra  Interešu izglītība
Beļūne Signe Logopēds 
Dābola Edīte Matemātika
Dāldere Anita Angļu valoda
Dzenis Mairis  Sports un veselība 
Grīnvalde Natālija Sākumskolas skolotāja (3. klase) 
Šolmane Anita Mūzika
Jancukoviča Ivita Tautu dejas
Kalnāre Aija Angļu valoda, teātra māksla
Kalniņa Inita Tautu dejas
Karols Zigurds Sports un veselība
Klibiķe Gundega Ārstnieciskā fizkultūra
Kokina Rita Sākumskolas skolotāja (2. klase)
Lozina Sandra Ģeogrāfija
Noreika Dzintra Sporta dejas
Osīte Daira Sākumskolas skolotāja( 4. klase)
Ozoliņa Lidija Mazpulki
Pavloviča Dita Vizuālā māksla
Plusniņa Valentīna Logopēds
Reizniece Modra Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika
Saldovere Lija Vēsture, kulturoloģija, sociālās zinības
Silava Sandra Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija
Sniķere Sarmīte Ekonomika, uzņēmējdarbības pamati
Šķietiņa Gundega Latviešu valoda un literatūra
Trukša Viktorija Ķīmija
Ukāne Mirdza Fizika, inženierzinības
Vasariņa Inta Matemātika
Zaļakmens Vilnis Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)
Rimša Iveta Sociālais pedagogs
Kistnere Kristīne Psihologs
Degro Inese Medmāsa
Kalniņa Sandra Sākumskolas skolotāja (1. klase)

2019./2020.māc.g.


Skolas direktore Laima Grebska

Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša 

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Apiņa Egija

Latviešu valoda un literatūra

Apiņa- Pavliņa Marika

Individuālā/grupu darba konsultante

Beļūne Sandra

Interešu izglītība

Beļūne Signe

Logopēds

Dābola Edīte

Sākumskolas skolotāja( 4. klase)

Dāldere Anita

Angļu valoda

Dzenis Mairis

Sports

Grīnvalde Natālija

Sākumskolas skolotāja (2. klase)

Šolmane Anita

Mūzika

Kalnāre Aija

Angļu valoda

Kalniņa Inita

Tautu dejas

Karols Zigurds

Sports

Klibiķe Gundega

Ārstnieciskā fizkultūra

Kokina Rita

Sākumskolas skolotāja (1. klase)

Kolpakova Ludmila

Krievu valoda

Kronīte Dace

Latviešu valoda un literatūra

Lozina Sandra

Ģeogrāfija

Noreika Dzintra

Sarīkojumu dejas

Osīte Daira

Sākumskolas skolotāja (3. klase)

Ozoliņa Lidija

Mazpulki

Pavloviča Dita

Vizuālā māksla, kristīgā mācība

Plusniņa Valentīna

Logopēds

Reizniece Modra

Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika

Saldovere Lija

Vēsture, kulturoloģija

Silava Sandra

Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija

Sniķere Sarmīte

Matemātika, ekonomika

Trukša Rita

Bibliotekāre, karjeras izglītība

Trukša Viktorija

Ķīmija

Ukāne Mirdza

Fizika

Vasariņa Inta

Matemātika

Zaļakmens Vilnis

Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)

2017./2018.māc.g.

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Apiņa Egija

Latviešu valoda un literatūra

Apiņa- Pavliņa Marika

Individuālā/grupu darba konsultante

Aukšpole Ruta

Angļu valoda

Beļūne Sandra

Interešu izglītība

Beļūne Signe

Logopēds

Dzenis Mairis

Sports

Grieķeris Guntars

Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)

Grīnvalde Natālija

Sākumskolas skolotāja (4.klase)

Šolmane Anita

Mūzika

Kalnāre Aija

Angļu valoda

Kalniņa Inita

Tautu dejas

Karols Zigurds

Sports

Klibiķe Gundega

Ārstnieciskā fizkultūra

Kokina Rita

Sākumskolas skolotāja (3.klase)

Kolpakova Ludmila

Krievu valoda

Kronīte Dace

Latviešu valoda un literatūra

Lozina Sandra

Ģeogrāfija

Meņģele Ginta

Mūzika

Noreika Dzintra

Sarīkojumu dejas

Osīte Daira

Sākumskolas skolotāja (1.klase)

Ozoliņa Lidija

Mazpulki

Pavloviča Dita

Vizuālā māksla, kristīgā mācība

Plusniņa Valentīna

Logopēds

Reizniece Modra

Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika

Saldovere Lija

Vēsture, kulturoloģija

Silava Sandra

Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija

Sniķere Sarmīte

Matemātika, ekonomika

Šalna Marija

Sākumskolas skolotāja (2.klase)

Trukša Rita

Bibliotekāre, karjeras izglītība

Trukša Viktorija

Ķīmija

Ukāne Mirdza

Fizika

Vasariņa Inta

Matemātika

Zvilna Inga

2016./2017.māc.g.

 

2015./2016. mācību gada skolotāju saraksts

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša

Egija Apiņa Latviešu valoda un literatūra
Ruta Aukšpole Angļu valoda
Marika Apiņa - Pavliņa Individuālā/grupu darba konsultante
Sandra Beļūne Interešu izglītība
Mairis Dzenis Sports
Guntars Grieķeris Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)
Natālija Grīnvalde Sākumskolas skolotāja (1.klase)
Aija Kalnāre Angļu valoda
Inita Kalniņa Tautu dejas
Zigurds Karolis Sports
Rita Kokina Sākumskolas skolotāja (4.klase)
Ludmila Kolpakova Krievu valoda
Ligita Goldberga - Krasauska Psihologs
Dace Kronīte Latviešu valoda un literatūra
Sintija Leimane Mūzika
Daira Osīte Sākumskolas skolotāja (2.klase)
Lidija Ozoliņa Mazpulki
Dita Pavloviča Vizuālā māksla, kristīgā mācība
Valentīna Plusniņa Logopēds
Modra Reizniece Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika
Lija Saldovere Vēsture, kulturoloģija
Sandra Silava Bioloģija, ķīmija
Sarmīte Sniķere Matemātika, ekonomika
Sarmīte Stumbiņa Ģeogrāfija
Marija Šalna Sākumskolas skolotāja (3.klase)
Rita Trukša Bibliotekāre
Viktorija Trukša Ķīmija
Mirdza Ukane Fizika
Inta Vasariņa Matemātika
Sandra Ziediņa Angļu valoda
Gundega Klibiķe Ārstnieciskā fizkultūra
Dzintra Noreika Sarīkojumu dejas

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi