Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Jūsma, Alīda

2022./2023.m.g.

Skolas padomes sastāvs

 • Iveta Muraška (priekšsēdētāja),
 • Signe Beļūne
 • Lauma Bajinska,
 • Marta Miļkeviča,
 • Velga Miļkeviča,
 • Daira Osīte,
 • Olga Boldaševiča,
 • Dzintra Noreika,
 • Gunita Leite,
 • Jolanta Albrehta,
 • Inga Usāne
 • Daiga Naroga
 • Signe Krievāne
 • Zane Vilciņa
 • Aimens Vēveris
 • Luīze Liepiņa

 

 skolas padome

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi