Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Karjera. Karjeras izglītība skolā

Kas ir karjera šeit

Karjeras lēmumi. Digitāls rīks.

Noderīgas vietnes šeit

Infografikas - noderīgs atbalsts karjeras plānošanai šeit  

Karjeras ceļvedis 2023 šeit

Filmas par karjeru šeit

Skolēniem noderīgi video

Spēles profesiju izzināšanai šeit

Karjeras konsultācijas šeit

Pieteikšanās Vītolu fonda stipendijām šeit

 

Ēnu diena 2023 saite šeit

 

Vecākiem

Vecāku atbalsts bērnam karjeras izvēlē šeit

Karjeras izglītības atbalsts vecākiem šeit

Noderīgas saites bērnu karjeras izvēles atbalstam šeit

 

KAA pasākumu plāni šeit

Neretas novada KAA pasākumu plāns 2020./21. gadam šeit

Karjeras nedēļa 2023

Diskusija jauniešiem "Kādas superspējas veidos manu nākotni?

Diskusija vecākiem "Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?"

Aktuālā informācija par atvērto durvju dienām 2022./2023.māc. gadā šeit:

http://www.niid.lv/infodienas

 

Atvērto durvju diena Rīgas Stradiņu universitātē 15.04.

LU atver durvis no 11. līdz 21.04.

Pieslēdzies RTU no 29.03.-29. 04. Izvēlies, ko vēlies!

Vidusskolēn, seko studentam LLU 5. aprīlī

Atvērto durvju diena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 31.03.

Atvērto durvju diena Daugavpils Universitātē 30.03.

Bulduru tehnikums. Atvērto durvju diena tiešsaistē 29.03.

LU aicina uz studiju festivālu "LUniverss" 3. un 4. martā

Vidzemes Augstskolas atvērtās nodarbības no 13. -18. martam saite šeit

RTU Atvērto durvju diena 5.11.

Atvērto durvju dienas Rīgas Juridiskajā augstskolā 12.11.

Atvērto durvju dienas Biznesa Vadības koledžā. Tieššaiste

Mūsu skolas absolventu karjeras izvēle šeit

 

 Skolas skolēnu aktivititātes

Šogad epidemioloģiskās situācijas dēļ augstskolu studentu vizītes skolā organizējam attālināti. 11. februārī vidusskolas klašu skolēni Zoom platformā piedalījās karjeras izglītības nodarbībā “LU vēstnieki skolā”. Jaunieši uzzināja noderīgu informāciju par studiju iespējām Latvijas universitātē. Augstskolas vēstniece savā prezentācijā pastāstīja par LU fakultātēm, piedāvātajām studiju programmā, mācību ilgumu, budžeta vietām,  mācību maksu, studentu pašpārvaldi, apmaiņas programmām, brīvā laika pavadīšanas iespējām un studentu sadzīves apstākļiem.

Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku prezentācija tiešsaistē

  1. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. -12. klašu skolēni, kuri nākotnē plāno iestāties Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, iepazinās ar militārās karjeras iespējām Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē. Zoom platformā prezentāciju vadīja Nacionālo bruņoto spēku pulkvežleitnants Edmunds Svencs.

Pilnu raksta versiju lasītšeit

zinatniekunakts2021.lv

Piektdiena plkst. Plkst. 18:00– Plkst. 23:00 Publisks pasākums.

Ikgadējais pasākums Eiropas Zinātnieku nakts, dodot iespēju iepazīties ar zinātnes sasniegumiem un Latvijas zinātnieku paveikto.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

„Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju?”

4. martā Neretas novada skolēnu vecākiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika tiešsaistes pasākums „Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Ekskursija tiešsaistē Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā

Laikā, kad mācības notiek attālināti, nav iespējas piedalīties pasākumos un doties ekskursijās, pielāgojamies apstākļiem un izmantojam esošās iespējas. 5. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 7.- 12. klašu skolēni piedalījās virtuālā mācību ekskursijā Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumā. Šāda veida nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no mācīšanās formām. Lai noskaidrotu jauniešu intereses un izvēlētos pasākuma tēmu, tika veikta skolēnu anketēšana. Lielākā daļa aptaujāto izvēlējās vispārīgo ekskursiju, kuras laikā bija iespēja uzzināt par dažādām slimībām, to izpausmēm, ekrānā vērot slimību bojātus audus, uzdot interesējošus jautājumus. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 Jaunietis darba tirgū

  19.janvārī 10.-12. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības seminārā “Jaunietis darba tirgū”. Pasākums notika zoom platformā, to vadīja portāla prakse.lv pārstāve Elīna Mazure. Seminārs tika organizēts, lai sniegtu atbalstu Neretas vidusskolas jauniešiem profesijas izvēlē un iepazīstinātu ar prakse.lv resursu izmantošanas iespējām, kā arī izglītotu jauniešus par darba tirgus tendencēm un perspektīvu

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Karjeras nedēļa

 Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau astoto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

   

Mērķu plānošana - nākotnes profesijas izvēle

Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aizvērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pareizākā? 13. oktobrī Neretas novada 9. - 12. klašu jauniešiem notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodarbības.

Pilnu raksta versiju lasīt  šeit

 

„ Iepazīsi un izmēģini ar mākslu saistītās profesijas”

 Ceturtdien, 8. oktobrī, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika  karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iepazīsi un izmēģini ar mākslu saistītās profesijas”.

Jauniešiem, kuri interesējas par mākslu,  bija lieliska iespēja iepazīt mākslu kā profesiju, dzīvesveidu un aizraušanos. Pie mums ar dzīvu sarunu (ne tradicionālu lekciju) viesojās skolotājs Bruno Bahs.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 

“26. starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2020”

             Lai iegūtu visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt 26. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2020”. Pasākums notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

“Daudzveidīgā profesiju pasaulē”

  6. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. -7. klašu skolēniem notika interaktīvs, izglītojošs karjeras attīstības atbalsta pasākums “Daudzveidīgā profesiju pasaule”. Nodarbības notika trīs klašu grupām, tās vadīja improvizācijas teātra aktieri no KKomandas. Ikdienā šie jaunieši vada dažādas izglītojošas nodarbības un pasākumus,  teātrī kāpj uz skatuves un, brīvi improvizējot, veido stāstus, ko izdomā un vēlas redzēt skatītāji.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Izzinu sevi

              14. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolēniem notika karjeras nodarbība “Izzinu sevi”. Uzsākot mācības vidusskolā, maz ir skolēnu, kuri izvēlējušies savu profesiju vai profesionālo jomu pēc skolas pabeigšanas. Izglītības iespēju piedāvājums ir ļoti plašs un daudzveidīgs, tāpēc izvēli izdarīt ir grūti.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Domāju un trāpu mērķī!

6.decembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika KAA pasākums  “Domāju un trāpu mērķī”. Nodarbības vadīja pieredzējusi eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes koučs, SIA “DK Projects” īpašniece un vadītāja Daina Einberga-Kriviņa. Lektorei ir bagāta profesionālā pieredze vadot un organizējot apmācības, meistarklases, treniņus, palīdzot dalībniekiem ātrāk sasniegt izvirzītos mērķus.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Izzinoša ekskursija maizes ceptuvē

Pasākums “Karjera individuālajā ražotnē” realizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

28.oktobrī 2.klases skolēni piedalījās karjeras izglītības pasākumā “Karjera individuālajā ražotnē”,  kur izzināja  pārtikas ražošanas uzņēmuma “Zelmas maiznīca” veidošanos, maizes cepšanas procesu, tradīcijas.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Iepazīšanās ar RTU fakultātēm un Karjeras centru

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Mēs –  12. klase – 2019. gada 17. oktobrī devāmies uz Rīgas Tehnisko universitāti, kur piedalījāmies karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Mans karjeras ceļš”.  Viena no fakultātēm, kuru apmeklējām, bija Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Ar šo fakultāti mūs iepazīstināja 2 jauni cilvēki – Laura un Armands.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

6.klases skolēni LVM ekspedīcijā  izzina mežsaimniecības nozari un profesijas!

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

13.septembrī devāmies LVM rīkotajā meža ekspedīcijā uz Kalupes valsts mežiem.

Pirmais pieturas punkts bija Līvānu amatniecības centrs, kur iepazināmies ar stikla ražošanas un stikla pūtēju profesijas tradīcijām Līvānos, kā arī ar dažādiem Latgales amatnieku izstrādājumiem un tiem nepieciešamajiem darbarīkiem.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Iepazīstam profesijas zoodārzā “Rakši”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

  1. maijā karjeras izglītības programmas ietvaros piedalījāmies interesantā pasākumā ”Dabas profesijas”. Mēs, 7. klases skolēni, devāmies mācību ekskursijā uz Zoo “Rakši”, lai saprastu, cik daudzveidīgas un dažādas profesijas ir nepieciešamas strādājot ar dabu un dzīvniekiem saistītā uzņēmumā. Pirmā doma bija, ja tur ir dzīvnieki, tad būs tikai dzīvnieku kopēji.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Garšīgais bizness Ķekavā

 9.aprīlī mēs, 6.klases skolēni, devāmies radošā ekskursijā uz Ķekavu.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklējām pārtikas un dzērienu uzņēmumu “GiLine for life” Ķekavā. Ražotne Latvijā pazīstama arī ar nosaukumu “Konfelāde.”  Nodarbībā iepazinām uzņēmuma darbību no idejas līdz veiksmīgai darbībai un produkcijai šodien.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit 

“Garšīgais bizness”

 Pasākums “Garšīgais bizness” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

18. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 4. klases 11 skolēni devās pārtikas ražotnes izpētes ekskursijā uz konfelādes konfekšu ražotni SIA “Giline for life” Ķekavā.  Skolēni iepazina saldumu ražotni, kurā konfektes top no dabīgām Latvijā ražotām sulām. Pasākuma dalībnieki  uzzināja par uzņēmumā strādājošo profesijām, redzēja darba vidi, darba specifiku.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

“Kas strādā lidostā? “

Realizējot ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 8. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolēniem notika pasākums “Kas strādā lidostā? “

Ceturtdien, 8. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klase devās mācību ekskursijā uz starptautisko lidostu “Rīga”, kurā apskatīja lidostu, uzzināja kādu profesiju pārstāvji tajā strādā, kāda izglītība nepieciešama lidostas darbiniekiem.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Karjeras izvēle

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

31. oktobrī 9. klases skolēniem notika karjeras izglītības pasākums “Es būšu vērtīgs darba tirgū”. Pasākumu vadīja pieredzējis lektors, karjeras konsultants Martiņš Geida. Nodarbību laikā lektors mūs iepazīstināja ar to, ko varētu prasīt nākotnes darba devēji, ko cilvēka stāja liecina par viņu, lika aizdomāties, kāda varētu būt mūsu nākotne. Tika izmantotas interesantas metodes, dota iespēja pašiem līdzdarboties, izteikt savu viedokli.

 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 Diena “BEWESHIP Latvia” 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 5. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolēni, piedaloties karjeras attīstības atbalsta pasākumā ”Izvēle, iespējas, izaugsme”, devās uz loģistikas uzņēmumu “BEW RIX”, SIA/ “BEWESHIP Latvia”, SIA. Tur guvām priekšstatu par loģistikas kompānijas darbu, strādājošo profesijām, izglītību, pieredzi un prasmēm, kas nepieciešamas darbiniekiem.

 Pilnu raksta versiju lasīt šeit

“Veiksmīga uzņēmējdarbība pārtikas ražošanas nozarē”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

16. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 2. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi “Zelmas maiznīca” Lielvārdes “Jaunpuraiņos”, kur notika karjeras izglītības pasākums “Veiksmīga uzņēmējdarbība pārtikas ražošanas nozarē”.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 

Kad hobijs kļūst par biznesu…”

Pasākums realizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

        9. oktobrī 1. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz netālo Sabīnes Zupas zemnieku saimniecību „Vilciņi” Viesītes novadā. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Šodienas iespējas un izaicinājumi”

 Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Programmēšana, modeļu veidošana un mehatronika ir šodienas aktualitāte un nākotnes perspektīva. Tās attīsta telpisko domāšanu, radošumu, kas ļoti nepieciešamas, apgūstot eksaktās zinības, attīstot mehānikas un elektronikas prasmes.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 “Karjeras perspektīvas inženierzinātņu nozarē”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

21. septembra rītā Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā bija piestājis TehnoBuss, un tajā  notika karjeras izglītības pasākums  ”Karjeras perspektīvas inženierzinātņu nozarē”. TehnoBuss ir Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas īstenots projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, īpaši par mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit 

„Dažādās profesijas uzņēmumā”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

8. maijā 2. klases skolēni devās iepazīt maizes ceptuvi un uzzināt, kādu profesiju darba darītāji iesaistīti garajā maizes tapšanas procesā. Skaistā, latviskā vieta Lielvārdes lauku teritorijā pazīstama kā zīmols “Zelmas maiznīca”. Saimniece Ligita un ceptuves saimnieks Juris attīstījuši savu uzņēmējdarbību, uzturot maizes cepēja darba latvisko tradīciju. 

Pilnu raksta versijunlasīt šeit

„Dažādās profesijas uzņēmumā”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Saulainajā 24. maija rītā, mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 3. klases skolēni un trīs 5. klases zēni, braucām mācību ekskursijā uz ražotni “Ādažu čipsi”. Tur mūs laipni sagaidīja uzņēmuma gide. Vispirms visi devāmies ekskursijā un apskatījām lielo kartupeļu noliktavu. Ļoti moderna gan.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

„Daba – profesijas devēja”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

15. maijā 7. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz LU botānisko dārzu, lai aplūkotu un iepazītos ar dārza ekspozīcijām, uzzinātu kādu profesiju speciālisti strādā botāniskajā dārzā, kāda izglītība un zināšanas nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

“Izvēle, iespējas, izaugsme”

         2018.gada 27. martā 8.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Pūri, lai Pūres šokolādes muzejā izzinātu šokolādes ražošanas vēsturi, darba specifiku un noskaidrotu kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, lai strādātu šokolādes ražotnē.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Izzinu saldumu pasauli!

13. aprīlī 1. klases skolēni devās mācību ekskursijā iepazīt Skrīveru Pārtikas kombināta darbību. 

             Ekskursija norisinājās gida – pārtikas tehnologa vadībā. Skolēniem tika sniegts neliels ieskats uzņēmuma vēsturē, pastāstīts par kombināta perspektīvām nākotnē. Bērni varēja aplūkot konfekšu papīriņu kolekciju un vēsturiskos ražošanas darbarīkus. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Karjeras lēmumi mainīgajā pasaulē

5. aprīlī skolā notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras lēmumi mainīgajā pasaulē”. Praktiskās nodarbības par karjeru 7. - 12. klašu skolēniem vadīja psiholoģe, personīgās un profesionālās izaugsmes konsultante, Vidzemes augstskolas docente, uzņēmēja Agita Šmitiņa. Katrai grupai nodarbības tika organizētas, ņemot vērā skolēnu vecumposmu. Daudziem mūsu skolas skolēniem pietrūkst spēju komunicēt, veidot dialogu un brīvi paust savas domas. Izmantojot projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, tika uzaicināta profesionāla lektore. Lai spētu veidot savu karjeru nākotnes darba tirgū, komunikācijas prasmes jauniešiem ir un būs ļoti nepieciešamas.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Skaistumkopšana – tava iespēja

Pasākums realizets projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

   29. marta pēcpusdienā skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 5. – 8. klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanas profesijām. Savas amata prasmes un pieredzi skolēniem atklāja friziere Īrisa Davidova un manikīre Dita Davidova. Pasākuma mērķis bija sniegt informāciju par šo profesiju amata noslēpumiem, specifiku, pieprasījumu darba tirgū un apguves iespējām.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemērs laukos

(Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

22. martā mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 9. klases audzēkņi, devāmies mācību ekskursijā uz Mazzalves pagasta izsoļu namu ,,Krasti”. Pasākumā piedalījās arī Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Tehniskās zināšanas manai nākotnei
Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
27. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. – 5. klašu skolēniem notika nodarbības “Tehniskās zināšanas manai nākotnei”.

Tās organizētas, lai rosinātu bērnu interesi par tehnisko jaunradi un demonstrētu, ka inženierzinātņu joma ir patiesi interesanta un aizraujoša. Skolēni iepazina dažādus robotu veidus (līniju sekotāji, roboti uz gaisa spilvena, robotu bumba, programmējamais drons u. c. ), paši meklēja atbildes par to pielietojumu reālās ražošanas līnijās un darbojās praktiski.
Nodarbības vadīja SIA „AgirVision” Robotu skolas dibinātājs Kaspars Čabs.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

 

 

Radošā Nedabnīca – izaicinājums jauniešiem (Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

            16. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 10. – 12. klašu skolēniem notika karjeras izglītības pasākums "Radošums un motivācija – panākumu atslēga”. Pie mums skolā viesojās pieredzes bagāta lektore Vita Brakovska, biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Piedalāmies Ēnu dienā! (Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Tā ir iespēja ieraudzīt saistību starp mācībām skolā un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas. Šogad Ēnu diena notiek 14. februārī. Skolēniem reģistrēšanās 1. kārtā jau 15. janvārī! Nenokavē! 

Ēnu dienas nolikums: http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf

Informācija un reģistrēšanās Ēnu dienai notiek : enudiena.lv

 

Pasākums „Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

4. decembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 6. klases skolēni apmeklēja Lielvārdes ''Jaunpuriņus '', lai iepazītos ar veiksmīgu ģimenes uzņēmumu “Zelmas maiznīca” un maizes cepēja profesiju. Saimniece ir malkas krāsnī ceptas un  koka muldiņās ar dabīgu ieraugu raudzētas maizes cepēja un popularizētāja. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

“Nākotni izzinu un plānoju šodien” (Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

15. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika pasākums “Nākotni izzinu un plānoju šodien” karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tika organizētas 4 nodarbības 7. -12. klašu audzēkņiem.  Pasākumu vadīja pieredzes bagāta, diplomēta karjeras konsultante, personības izaugsmes trenere Jolanta Priede. 

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Mācību ekskursija “Kas strādā lidostā?”

(Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 17. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolēni devās ekskursijā pa lidostu „ Rīga”. Tā atklāta 1974. gadā un ir lielākā lidosta Baltijā. Lidosta “Rīga” gadā pārvadā vairāk nekā 1 miljonu pasažieru.

Pilnu raksta versiju lasīet šeit

Darba pasaules iepazīšana Līgatnes Amatu centrā “Pašu rokām darināts”

(Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)

     Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 22. maijā 3. un 4. klases skolēni devās ekskursijā uz Līgatni. Bērni apmeklēja Līgatnes Amatu centru, apskatīja amatnieku dažādos darinājumus, iepazina amatniecības nozares, vēroja amatnieku darbu, uzzināja par profesijām (galdnieks, audēja, šuvēja, mākslinieks).

Pilnu raksta versiju lasi šeit

Ekskursija Cēsu Zinoo centrā “Tehniskās zināšanas nākotnes profesijas izvēlei”

(Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)
     Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 28. aprīlī 7. un 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Cēsīm. Ekskursijas mērķis - Cēsu zinātnes centrs (Zinoo), par kuru skolēni bija dzirdējuši un runājuši audzināšanas stundā. Neretas tuvumā nav tādu iespēju, tāpēc šī lieliska iespēja iepazīt, izzināt un darboties interaktīvā ekspozīciju vidē. 
Kopā ar Zinoo centra gidu skolēni iepazinās ar centrā izvietotajiem eksponātiem.

Pilnu raksta versiju lasi šeit

 “Izmēģini, uzzini, aizraujies!”

(Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”)
     24. aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini, uzzini, aizraujies!”, kurā piedalījās Neretas un Mazzalves pamatskolas 6.- 9. klašu skolēni.
      Šī diena atšķīrās no ierastajām, jo stundas vadīja SIA “Aspired” no Ventspils augsto tehnoloģiju parka. Tehniskās jaunrades diena tika plānota, lai sniegtu skolēniem zināšanas, paraugdemonstrējumus inženierzinātņu jomā un ar to saistītā karjeras izglītībā. Skolēni apmeklēja, aktīvi darbojās 4 īpaši izstrādātās un sagatavotās radošajās darbnīcās. Visas darbnīcas tika veidotas starpdisciplināras, lai skolēni varētu pielietot vairākos mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes.

Pilnu raksta versiju lasi šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi