Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Skolotājiem par MS Teams lietošanu Lielvārda izstrādātie video

Par sejas masku lietošanu šeit

Vebināra prezentācija par sejas masku lietošanu šeit

Mācības attālināti infografika

Kā sagatavoties un uzvesties tiešsaistes stundās infografika

Skolēniem un vecākiem par attālināto mācību procesu šeit

Mācību priekšmetu stundu norise, sākot ar 2020.gada 26. oktobri
* 1.- 6. klasei mācības notiek klātienē saskaņā ar stundu sarakstu.
* 7.- 12. klasei mācības notiek attālināti saskaņā ar stundu sarakstu:
o ziņas par stundas norisi līdz stundas sākumam skolotājs ieraksta e-klases dienasgrāmatā,
o skolēna klātbūtni norādītajā mācību vidē skolotājs kontrolē katras stundas laikā,
o  iemeslus, kāpēc nepiedalās stundās,  skolēns vai vecāki līdz plkst. 8:40 ziņo klases audzinātājam un/vai priekšmetu skolotājam.

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes šeit

Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šeit

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai šeit

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā šeit

Par attālināto mācīšanos šeit un IZM ieteikumi šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi