Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Jūsma, Alīda

     1.septembrī mācības mūsu skolā uzsāka divas viesskolnieces, kas piedalās AFS ( American Field Service) programmā. Paula Amrei Hainz no Vācijas mācās 10. klasē, bet Chanikarn Chantara no Taizemes- 11.klasē.
     AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kura nodrošina tās dalībniekiem starpkultūru mācīšanās iespējas. Tās sastāvā ir vairāk kā 50 dalībvalstis. AFS aktivitātes ir balstītas uz AFS pamatvērtībām: godīgumu, cieņu pret atšķirīgo, harmoniju, jūtīgumu un toleranci.
     AFS programmas dalībnieka-skolēna-galvenais uzdevums un mērķis ir iemācīties adaptēties svešā vidē, iemācīties pieņemt citus cilvēkus, saprast viņu rīcības motivāciju un cēloņus. Dalībnieka pienākums ir censties adaptēties, iepazīt un saprast svešo. ( informācija par AFS- no AFS ROKASGRĀMATA SKOLĀM, Rīga, 2015)

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi