Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001).
Projekta finansējuma ietvaros skolēniem tiek sniegts logopēda un skolotāja palīga individuāls atbalsts. To atzinīgi novērtē gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiks realizēts no 2019.gada 1.septembra   līdz 2021.gada 31.maijam.

Projekta mērķis: Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādē, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Pilnu raksta versiju lasīt šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi