Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

 • Projekts  „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Neretas vidusskolā”
 • 2012.gads Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā       Atvertās ES fondu dienas apraksts
 • 2011.gada 3. jūnijs Adrona piegādā bioloģijas un ķīmijas kabinetiem  aprīkojumu.
 • 2011.gada 12. maijs Lielvārds piegādā bioloģijas un fizikas kabinetiem aprīkojumu.
 • 2010.gada janvāris noslēgts līgums par 2., 3., 4. iepirkumu. Piegāde gaidāma 2. un 12. maijā.
 • 2010.g.7.jūlijā -projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Neretas vidusskolā” ietvaros skolā tiek uzstādītas interaktīvās tāfeles un piegādāts 1.iepirkuma aprīkojums.
 • 2010.g.5.jūlijs - lai veiksmīgi varētu darboties ar projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Neretas vidusskolā” tehnisko aprīkojumu , tiek apmeklētas ievadapmācības Lielvārdē.
 • Lai veiksmīgi varētu nodrošināt projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Neretas vidusskolā” norisi, apmeklēts - Seminārs pašavaldību projektu koordinatoriem  ERAF 3. 1. 3. 1. aktivitātē  „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana". Piedalās: M.Pauliņa. 21.aprīlis 2010.g
 • Projekta apgūšana

Projekts  „Izglītības iestāžu informatizācija”, apakšaktivitāte 3.2.2.1.2

 • 2012. gada 25. jūlijs skolai tiek piegādāti un uzstādīti 25 stacionārie datori
 • 2012.gads. Projekta ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola tiks aprīkota ar  stacionāriem datoriem. Iegādājamais  datoru skaits tika noteikts atbilstoši skolēnu skaitam skolā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija””
 • 2010.gada nogalē veikta lokālo tīklu uzlabošana, lai paaugstinātu informācijas un tehnoloģiju izmantošanas līmeni mācību procesā.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi