Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Jūsma, Alīda

 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 Kopš 2017. gada 1. marta skola iesaistījusies Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

 

 1. Projekts „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” Nr.1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052
   • 2011./2012.m.g. jauniešiem būs iespēja apmeklēt tautu deju, ansambļa, kora 5.-9.klasēm, masu kora 1.-4.klasei, drāmas kopas, leļļu teātra, zīda un stikla apgleznošanas, basketbola, vieglatlētikas, florbola, volejbola un lietišķās mākslas nodarbības.
   • 2011.gada 6.-8.jūnija semināra aptaujas anketu apkopojums
   • 2011.gada 6.-8.jūnija semināra fotomirkļi
  • 2011.gada 6.-8.jūnijs - seminārs.  Darba kartiba-2011.gada vasaras seminārā. Nodarbību saraksts.   Grupu audzinātāji.
  • 2011.gada 11.maijs - seminārs"Dzīves prasmes - iespējas un realitāte skolā", seminārs notiek Kokneses speciālajā internātpamaskolā
  • 2011.gada 14.janvāris - skolas Karnevāls, skolēni savos priekšnesumos rāda tās zināšanas un prasmes, ko apgūst mākslinieciskās pašdarbības nodarbībās (spēlē, dzied, teātra māksla, dejo).
  • 23.decembris 2010. gads - Ziemassvētku ieskaņas koncerts,  iespēja apmeklēt mākslinieciskās pašdarbības nodarbības dod iespēju dažādot koncertprogrammu.
  • Projektā ietvaros skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, kas vainagojas ar panākumiem Latvijas čempionātā Florbolā 12.decembrī 2010.gadā
  • 3.decembris 2010.gads - skolu apmeklē Lielvārdes, Jaunjelgavas, Kokneses skolu direktori, lai iepazītos ar projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052  īstenošanu Neretā
  • Skolēni projekta ietvaros apmeklē mākslinieciskās pašdarbības nodarbības. 12.novembrī 2010.gadā Neretas kultūras namā notiek skolas pasākums " Ko Tu proti", kurā skolēni ar lielu ieinteresētību piedalās un rāda savas apgūtās prasmes.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 2010.gada augustā tiek uzstādīts monitors
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notiek skolēnu vasaras seminārs.
  • Projekta ietvaros skoēni apmeklēja nodarbības - tautu dejas(9 kolektīvi), sporta dejas(7 grupas), ansambli (1.-4.kl. un 9.-12.kl.), kori(5.-12.kl), drāmas kopu (5.-9.kl.), leļļu teātri(1.-4.kl.), angļu valodu (1. un 2.kl.), zīda un stikla apgleznošanu(5.-12.kl.), basketbolu (3 grupas), vieglatlētiku, , florbolu, volejbolu un lietišķo mākslu.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Sproģu pamatskolā notiek  seminārs - Atbalsts izglītojamajiem ar garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” ietvaros seminārs Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā 29. martā 2010. gadā.

 • Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, apakšaktivitāte 1.2.2.1.5. o    Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas  laika plānojums DOKUMENTS o    Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs DOKUMENTS o    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas kārtība DOKUMENTS

 • Projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros
  • 2009./2010.m.g. projektā piedalās Sarmīte Sniķere, Inta Vasariņa, Viktorija Trukša, Gunta Ozoliņa
  • 2008./2009.m.g. projektā piedalās Ruta Aukšpole, Inta Vasariņa, Sandra Silava, Gunta Ozoliņa, Viktorija Trukša
  • 2007./2008.m.g.(maijs-jūnijs) projektā piedalās Sandra Silava

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi