Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Projekts " Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās"
  • 2012.gads - vienu reizi mēnesī notiek izglītojošās nodarbības Tīkla mārketingā. Nodarbībās piedalās Neretas novada, Viesītes novada iedzīvotāji.
  • 2011.gadā notiek Tīkla mārketinga plāna veidošanas un lasīšanas nodarbības.
  • 2011.gada maijs, tiek noslēgts līgums par Biznesa telpu un aprīkojuma izmantošanu.
  • 2010.gada decembris, tiek noslēgts līgums par Biznesa telpu un aprīkojuma izmantošanu.
  • Biroja telpu nomas līgums.
  • 2010.gada 14.jūlijā, projekta ietvaros Biznesa inkubatoriem tiek piegādāta datortehnika.
  • 2010.gada 4.jūnijā, projekta ietvaros notiek sarunas ar potenciālajiem Biznesa inkubatoru lietotājiem.
  • 2010.gada 19.maijā, projekta ietvaros Aknīstē notiek seminārs, kurā piedalās pārstāvji no Aknīstes, Neretas un Norvēģijas. Tiek apmeklēts Sēļu nams un Gārsenes takas.
  • 2009.gada vasara tiek uzsākts projekts

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi