Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Projekts PuMPuRS mūsu skolā
Arī 2021./2022.m.g. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola izmanto projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ (Nr.8.3.4.0/16/I/001) piedāvātās iespējas. Neretā ir izstrādāta individuālā programma un sniegts atbalsts 10 skolēniem no 4. līdz 8. klasei. Šajā mācību gadā projektā iesaistīti seši pedagogi.
Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, ir papildu konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Pamatā atbalsts tiek sniegts latviešu valodā, matemātikā, svešvalodās, kā arī datorikā. Skolēniem pēc vajadzības tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas problemātiskajos mācību priekšmetos, par tiem mācību gada sākumā vienojoties skolas vadībai, pedagogiem un audzēkņu vecākiem.
Projekta mērķis ir atbalstīt skolēnus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir jūtams ieguvums skolai atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem nav pietiekamas. Skolotāji saskata ieguvumus, ko sniedz šī projekta īstenošana, pirmkārt sekmju uzlabošanās, līdz ar to ceļas skolēnu pašapziņa un mazinās risks pārtraukt mācības.
Dita Pavloviča

"Pats SEV pavēlnieks"

Vīrietis auditorijas priekšāNeretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 2021.gada 01. jūnijā noslēdzās biedrības “Izaugsmes matrica” īstenotais sešu nodarbību projekts “Pats SEV pavēlnieks". Projekta mērķis - finanšu prātības kompetenču veidošana jauniešiem.
 
Jaunieši savstarpēji iepazinās, saliedējās, definēja savus personīgos mērķus un ieguva motivāciju kopīgam darbam. Iemācījās projektu ideju ģenerēšanu, plānošanu, organizēšanu un realizāciju. Projekta ietvaros jaunieši apguva prasmes atšķirt līderi no vadītāja, domāt ārpus ierastā, iemācījās apzināt sevi, iedvesmojās rīkoties. 

Arī mācījās pelnīt, tērēt, krāt un dalīties!  
 
Noslēguma nodarbībā tika spēlēta finanšu spēle, kur tika apgūti stratēģiskās domāšanas, investēšanas, naudas aprites pamatprincipi, attīstīta biznesa domāšana. 
Paldies jauniešiem!
 
Nodarbības atbalstīja Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”. 

Vairāk attēlu šeit

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 2020./2021. mācību gadā īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šajā mācību gadā projektā tika iesaistīti 21 skolēni, kuri mācās 5.-10. klasē. Katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurš paredz nepieciešamos pasākumus un atbalstu, lai skolēniem samazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības, tai skaitā nesekmības, otrgadniecības, pagarinātā mācību gada un citus riskus. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Ar skolēniem projekta ietvaros darbojas 8 pedagogi. Skolēniem pēc vajadzības tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas problemātiskajos mācību priekšmetos, par tiem mācību gada sākumā vienojoties skolas vadībai, pedagogiem un audzēkņu vecākiem. Mācību priekšmetu skolotājiem sadarbojoties ar pedagoga palīgu, skolēniem tiek sniegts individuāls atbalsts dažādos mācību priekšmetos. Projektā darbojas arī skolas sociālais pedagogs, kurš nodrošina psiholoģisko, emocionālo atbalstu un veicina mācību motivāciju.
Skolotāji ievērojuši, ka, iepriekšējos gados saņemot atbalstu no projekta “Pumpurs”, skolēni uzlabojuši lasītprasmi, rakstītprasmi, komunikācijas spējas, vairāk iesaistās klasē grupu darbos un diskusijās, daudziem skolēniem augusi mācību motivācija.
Skolotāja Dita Pavloviča

Iedvesmojoša ekskursija Izsoļu namā “Krasti”

Skolēnu grupa pie izsoļu namaESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu ”projekta “Tu neesi viens” ietvaros 8. oktobrī, mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 8. un 9. klases audzēkņi, devāmies uz Neretas novada liellopu izsoļu namu ,,Krasti”.
Kāpēc tieši tur? 2. septembrī pie mums skolā viesojās izsoļu nama īpašnieki Kaspars un Kristīne Ādami. Tikšanās reizē Kristīne Ādama uzaicināja apmeklēt izsoļu namu un iepazīties tuvāk ar tā darbību. Dodoties ceļā, bijām priecīgi un gaidu pilni – būs interesanti.
Ierodoties saimniecībā, mūs sagaidīja Kristīne Ādama. Pirmais pārsteigums – īpašu kostīmu, zābaku un cepurīšu uzvilkšana, un tad arī esam gatavi ekskursijai. Ekskursija bija izzinoša, interesanta un pārsteigumiem pilna: teliņi, kuri ir sagatavoti izsolei, lielie šķūņi ar sienu, jaunceļamās fermas, stingrās prasības darbiniekiem.
Apmeklējuma noslēgumā mums bija iespēja vērot izsoles gaitu. Tas bija kaut kas jauns un neredzēts. Vienas dienas laikā plānoja izsolīt 1000 teliņus. Kāds darba apjoms izsoles vadītājam Kasparam Ādamam.
Šī diena bija ne tikai interesanta, bet arī pamācoša un iedvesmojoša. Vēlreiz sapratām, ka galvenais, lai sasniegtu vēlamo, ir jāmācās, jābūt uzņēmīgiem, kā arī nebaidīties grūtību, nepadoties pēc pirmajām neveiksmēm, pilnveidot savas komunikācijas prasmes.
Paldies “Krastu” saimniekiem par jauko uzņemšanu, interesanto stāstījumu, iespēju ieraudzīt, ka arī laukos var strādāt un piepildīt savus sapņus! Mums ļoti patika.
Tīna Zaščerinska, 9. klases skolniece

Skolēnu grupa pie NJJV

 

Pārgājiens ar ornitologu Agni Bušu
Pasākums realizēts ar ESF projekta “Pumpurs” un biedrības “Ērberģietes” projekta “Tu neesi viens” finansējumu. (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001).
16.septembrī uz Pilkalnes muižu pārgājienā ar ornitologu Agni Bušu devās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi ar skolotājām Egiju un Ritu. Pārgājienos piedalījās arī biedrības “Ērberģietes” dalībnieces. Pirms došanās ceļā ornitologs instruēja skolēnus par uzvedību dabā. Svarīgi uzvesties klusu un ieklausīties, sadzirdēt putnu dziesmu, uzmanīgi vērot apkārtni. Ornitologs izstāstīja par noteikumiem, pārbaudīja jauniešu zināšanas par putniem. Skolēni saņēma binokļus un putnu ceļvedi “Mans pirmais putnu noteicējs”, kurā aprakstītas 40 visbiežāk Latvijā sastopamās putnu sugas.
Diena bija saulaina, pūta stiprs vējš un mēs sākām ceļu uz Pilkalnes muižu. Sākumā apstājāmies pie Neretas HES, kur ieraudzījām zvirbuli, aplūkojām un devāmies tālāk. Mēs gājām pa zemes ceļu, kura malās ir pļavas, meži, mājas un fermas. Vienu brīdi mēs pamanījām palielu putnu lidināmies virs pļavas, kura ir nedaudz pārpurvojusies, ornitologs mums paskaidroja ka tā ir niedru lija. Mēs turpinājām iet un vērot, kad pamanījām kādu putnu tad noteicām kas viņš ir un pierakstījām. Tā mēs aizgājām līdz mājām “ Liepnieki ‘', kur mūs pacienāja ar āboliem un atļāva piepildīt ūdens pudeles. Pēc nelielas atpūtas turpinājām ceļu. Pārgājiena laikā mēs ornitologam uzdevām interesējošus jautājumus par ornitoloģiju, viņa ikdienas darba pienākumiem un pieredzi.
Pa ceļam mēs ieraudzījām dzīvu, mazu odzi un nedaudz tālāk nobrauktu, mazu zalkti. Kad nonācām Pilkalnes muižā sasēdāmies pie galda un saskaitījām visus putnus, ko šī pārgājiena laikā ieraudzījām un mielojāmies ar pīrādziņiem. Kopumā pārgājiena laikā mēs novērojām balto cielavu, dadzīti, melno erickiņu, lauku zvirbuli, sīli, dižraibo dzeni, pelēko vārnas, žagatas, mājas strazdus, odzi, zalkti un niedru liju. Skolā atgriezāmies nedaudz noguruši, bet labā noskaņojumā un ar jaunām zināšanām par ornitoloģiju un putniem. Pratīsim atšķirt pārgājienā redzētos putnus un pazīt viņus pēc balsīm. Uzzinājām jaunu informāciju par putnu migrāciju, uzvedību un izskatu.
Paldies mūsu ekskursijas vadītājam Agnim Bušam interesanto pārgājienu un biedrībai “Ērberģietes” par šo iespēju!

Kristiāna Luīze Dambrāne, 10. klase

 ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

“Radoši cilvēki atrod kā realizēt savus sapņus”
ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu ”projekta “Tu neesi viens” ietvaros 28. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 6. klases skolēni apmeklē “Jaunsproģu ”mājas, kur to saimnieks Romalds Gurklis savā brīvajā laikā veido koka skulptūru parku.
Ceļa krustojumā mūs sagaida uzņēmējs Guntis Bubins, koka skulptūru autora kaimiņš un bērnības draugs. Vispirms jau ieraugām lielu, sārtu zemeni, kura norāda uz mūsu laipnā ekskursijas vadītāja Gunta saimniecību. Viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, pēdējos gados audzējot zemenes un arbūzus. Ekskursijas laikā uzzinām arī par viņa saimniekošanu laukos.


Raugāmies uz neparastu sētu, kur no sargtorņa mūs uzmanīgi vēro sargs. Ienākot ciematā, paveras skats uz nojumēm, kurās izkārtotas koka skulptūras, senas lietas, darbarīki. Mūsu ekskursijas vadītājam Guntim par katru ir interesants stāsts. Uzzinām par skulptūru autoru Romaldu, kurš pirms četriem gadies atklājis sevī koktēlnieka talantu. Skulptūru autors dzīvo un strādā Jelgavā, kur brīvajā laikā veido neparastas, lielas koka skulptūras, kuras tiek atvestas un izvietotas jaunveidotajā mājas parkā.
Pirmā parka figūra bijis pastnieks ar lielu pastnieka somu. Šobrīd tā gaida savu restaurāciju. Koka tēlu daudz, un mums ir pārsteigums, ka tās tapušas tikai četros godos brīvajā laikā. Šeit redzam pilskungu un viņa ģimeni, kareivjus, tirgotājus, viduslaiku skaistules. Parkā lielās koka skulptūras izvietotas nojumēs, kur katrai sava tēma. Katra lieta, ko aplūkojam, ir īpaši meklēta, pielāgota, restaurēta. Ar interesi tiek aplūkota tirgus laukuma nojume ar vergu būrī un tirgot atvestajām lietām. Zem milzīga ērgļa spārniem, kas ir savdabīgi veidota nojume, izkārtojušies ziemeļbriedis, salatēvs, vilks, lapsa, zaķis un lauva. Lielākā koka figūra parkā ir dabiskā lielumā atveidotais zirgs, blakus tam kariete ar kučieri. Guntis mums pastāsta, ka kariete bijusi jārestaurē un jāsaliek no jauna. Cik gan vajadzīga liela pacietība un radošums, lai to paveiktu! Uzzinām, ka lielās figūras top apmēram 60 stundu laikā. Aiz rudenīga kastaņkoka tālāk parkā ieraugām vikingu kuģa priekšgalu, uz kura cīņai gatavs karotājs. Tepat līdzās paceļams tiltiņš, kuru skolēni labprāt izmēģina. Tepat arī viens no jaunākajiem tēliem Šreks. Pāris stundās esam daudz redzējuši un uzzinājuši. Skolēniem radies priekšstats par koktēlniecību, darbu laukos, vides un ainavas veidošanu. Tepat līdzās mums dzīvo un strādā enerģiski, radoši cilvēki.
Paldies mūsu ekskursijas vadītājam Guntim par interesanto stāstījumu un māju saimniekam Romaldam Gurklim par iespēju apmeklēt un skatīt parka objektus. Lai veicas piepildīt jaunas ieceres! Prieks par darbīgiem, radošiem cilvēkiem tepat līdzās. Tas iedvesmo un rāda piemēru, ka arī laukos VAR!

6. klases skolēnu pārdomas apkopoja Rita Trukša,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas PKK

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 2018./2019.mācību gadā īstenoja Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šajā projektā tika iesaistīti 8 skolēni , kuri mācījās 5.-9.klasē. Katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurš paredzēja nepieciešamos pasākumus un atbalstu, lai skolēni samazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
Šajā projektā skolēniem pēc vajadzības tika nodrošinātas individuālas konsultācijas matemātikā un krievu valodā. Mācību priekšmetu skolotājiem sadarbojoties ar pedagoga palīgu, skolēniem tika sniegts individuāls atbalsts dažādos mācību priekšmetos – latviešu valoda, literatūra, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, ķīmija. Projektā darbojās arī skolas psihologs, kurš sniedza psiholoģisko atbalstu un veicināja mācību motivācijas izaugsmi skolēniem.
Iesaistoties projektā “Pumpurs”, skolēni viennozīmīgi ir bijuši ieguvēji. Jaunieši labprāt sadarbojās ar atbalsta personālu – psihologu un pedagoga palīgu. Pagājušajā mācību gada laikā viņi ir uzlabojuši lasītprasmi, rakstītprasmi, komunikācijas spējas, skolēni kļuvuši komunikablāki, vairāk iesaistās klasē grupu darbos un diskusijās, daudziem skolēniem augusi mācību motivācija.

Arī šajā, 2019./2020.mācību gadā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā turpinās realizēt projektu “Pumpurs”, lai samazinātu skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus 5.-9.klases skolēnu grupā.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi