Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Jūsma, Alīda

Erasmus logo

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_pieredze/macibu_mobilitates_pieredze/?text_id=38724

http://www.viaa.gov.lv

 • Berufsbildende Schulen Peine Vācijā

No 16.-18. martam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājas Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere atradās projekta Erasmus+ KA1 ( līgums Nr. 2014-1-LV01 -K101-000043) mobilitātes komandējumā Paines arodskolā (Berufsbildende Schulen Peine) Vācijā, lai ēnotu stundas. Berufsbildende Schulen Peine (Paines arodvidusskola) aptver būvniecības un kokapstrādes, tehnoloģijas un mehānikas, komerczinības un administrēšanu, kā arī sociālās aprūpes un mājsaimniecības jomas. Skola piedāvā pilna laika arodmācību amata sagatavošanai, pilna laika profesionālo apmācību uz skolas bāzes un nepilna laika profesionālo apmācību kas tiek organizēta Vācijas duālajā Profesionālās izglītības sistēmā, kas balstīta uz sadarbību starp uzņēmumu un skolu. Pilna laika amata sagatavošanas kursi ilgst vienu līdz divus gadus, atkarībā no studentu iepriekšējās izglītības, un sagatavo viņus iestājai vidusskolā un duālajā profesionālās apmācības sistēmā. Apmācība parasti ilgst trīs gadus. Uz skolas bāzes veidotā profesionālā apmācība ilgst divus līdz trīs gadus un sagatavo kvalificētam darbam. Turklāt skola piedāvā vidusskolas kursu tādās jomās kā tehnoloģijas, biznesa studijas, kā arī veselības un sabiedrības mācībā, kas ilgst trīs gadus un sagatavo iestājai universitātē. Skola aktīvi strādā Eiropas projektos. Ir divi pabeigti un viens aktīvs Leonardo da Vinci mobilitātes projekts (2010, 2012, 2013), darbojas Leonardo da Vinci partnerību projekts un viens Comenius partnerību projekts (abi: 2013-2015). "Going Europe" /Darbošanās Eiropā/ nesen tika pievienots skolas mācību programmā - tagad skola ir gatava iesaistīties un piedāvā savas ekspertu zināšanas apmēram 30 dažādās profesijās. Skola atrodas Paines rajonā, kas atrodas Lejassaksijā, Vācijas ziemeļos, starp Hanoveru un Braunšveigu. Paines novads sastāv no vairākām, galvenokārt lauku pašvaldībām un Paine ir kā rajona pilsēta. Paines rajonā ir aptuveni 130.000 iedzīvotāju, kas nodrošina skolēnus Paines arodvidusskolā.

 • English in Margate Anglijā

Saskaņā ar Erasmus+ KA1 programmas projektu `Skolotāju kompetences paaugstināšana` un tā finansējuma līgumu Nr. 2014-1-LV01-K101-000043 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mākslas un kristīgās mācības skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša no 15.09.-26.09.2014. mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā English in Margate Anglijā (www.englishinmargate.com). EiM Gazette September 18 2014-1 Proposed programme   Mūžizglītība logo  

 • Comenius
  • Dāvja Gorbačova dienasgrāmata - Comenius_skolēnu_mobilitāte
  • Dāvis Gorbačovs piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšaktivitātē `Skolēnu individuālā mobilitāte` (projekta Nr. 2013-1-LV1-COM14-04810) un kā apmaiņas skolēns mācās Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika/ Slovēnijā.      Davis 1                                                                                           http://www.sc-nm.si/ssm/fotografije/20132014/sprejem-davisa-gorbacovsa-iz-latvije 
  • 6.decembrī mūsu skolā realizējās Comenius asistentes Esther Morchón Pérez  ideja noorganizēt visu Latvijā esošo Comenius asistentu saietu Neretā. Jaunie skolotāji no Itālijas, Vācijas, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas un Ungārijas  iepazinās ar mūsu skolu, stāstīja 6.-12. klašu skolēniem par savu valsti un piedalījās spāņu valodas kursu nodarbībā `Spānijas tradicionālie ēdieni`.Skolēni pie galda apspriežas Skolēnu grupa Brīvprātīgo studentu grupa Skolēnu grupa ziemā pie eglesSkolēni servē ēdienu uz šķīvjiem Skolēni servē ēdienu

  • No 2. janvāra  līdz 2. aprīlim 11.klases  skolēns Dāvis Gorbačovs piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšaktivitātē `Skolēnu individuālā mobilitāte` (projekta Nr. 2013-1-LV1-COM14-04810) un kā apmaiņas skolēns mācās Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika/ Slovēnijā.

  • Comenius skolēnu individuālajā mobilitātē iesaistīto skolēnu un viņu mentoru seminārs Rīgā 2.,3. oktobrī: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=20879
  • Comenius asistentūra

   No 16. septembra līdz 16. decembrim mūsu skolā par bioloģijas skolotājas asistenti strādā ESTHER MORCHÓN PÉREZ no Spānijas. Skolotāja māca arī spāņu valodu vecāko klašu skolēniem.
  • Comenius skolēnu individuālā mobilitāte.

  No 2. septembra līdz 23. novembrim mūsu skolā mācās slovēņu skolēni Kristina Cvitkovič un Matic Srdarev no Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika ( līguma Nr.2013-8942, projekta Nr. COM-MUC-5/12).

  Tiek pasniegta balva jaunietei Tiek pasniegta balva jaunietim

Skolēni sēd klasē

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi