Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Droša skola 2021./22. m.g.

 

Šobrīd lietot skeitparku aizliegts 

Par diagnosticējošiem darbiem 2020./2021.mācību gadā 3.un 6.klasēm

Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam “Uzdevumi.lv” sagatavotu informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā. To var izlasīt šeit

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.
Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.
Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.
Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.

 

Par attālināto mācību procesu šeit

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes šeit

Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šeit

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai šeit

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā šeit

Par attālināto mācīšanos šeit un IZM ieteikumi šeit

Izvēļu jomas 10. klasei šeit

Mācību literatūra pamatskolai šeit

Mācību literatūra vidusskolai šeit

Bērnu tiesību aizsardzības likums šeit

Ieteikumi skolēniem gatavojoties eksāmeniem šeit

Uzņēmēju stipendijas šeit

Autovadītāju kursi šeit

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi